Sprawdź nas!

Do końca okresu, kiedy podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego zostały niecałe dwa miesiące. To teraz będzie się rozliczało najwięcej osób.

Nasze Stowarzyszenie prowadzi tegoroczną kampanię pod hasłem „ Za jawność naszą i Waszą”. Wierzymy, że wielu z Państwa podziela przekonanie, że dobre i przejrzyste państwo to lepsze usługi, bardziej efektywne wydawanie środków publicznych, lepszy rozwój naszego kraju i większe szanse na sprawiedliwość społeczną.
My często egzekwujemy przestrzeganie prawa przez instytucje państwowe za pomocą sądów. Nasza organizacja – Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) – musi więc spełniać wyjątkowo wysokie wymagania w zakresie niezależności, rozliczalności i przejrzystości. Co to oznacza w praktyce?
Zapewnienie niezależności

Aby zapewnić sobie niezależność – czyli mieć pewność, że w naszych (zgodnych z prawem) działaniach nie będziemy się ograniczali ze względu na obawy przed konsekwencjami – od czterech lat nie korzystamy ze środków, którymi zarządza polska administracja publiczna (wcześniej otrzymywaliśmy dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zarządzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz z Polskiej Pomocy zarządzanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

Nie oznacza to, że całkowicie nie korzystamy ze środków publicznych. Wszelkie środki z pomocy innych państw dla Polski są bowiem także środkami publicznymi – tyle że pochodzącymi od zagranicznego podatnika. Dla nas kluczowe jest tutaj, że zarządza nimi inna instytucja niż polska administracja, którą na co dzień kontrolujemy. 

Informacje o wszystkich umowach finansowanych ze środków publicznych, znajdziecie w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. To, że nie ma tam umów z 2011 i 2012 roku oznacza po prostu, że nie zawieraliśmy umów finansowanych ze środków publicznych w tych dwóch latach.
Zapewnienie rozliczalności
Aby zadbać o rozliczalność – czyli mieć pewność, że poszczególne organy są kontrolowane wewnątrz Stowarzyszenia – przestrzegamy prawa i dbamy o zapewnienie odpowiedniej informacji i czasu koniecznego na zapoznanie się przez członków z dokumentacją.
Najwyższą władzą w Stowarzyszenie jest Walne Zebranie Członków. Odbywa się ono zawsze do końca czerwca danego roku. Przeznaczamy na nie dwa dni, aby mieć czas na dyskusję o naszej organizacji, w tym o sprawozdaniu finansowym i merytorycznym. Członkowie zawsze mają pytania i zawsze jest dyskusja na temat finansów, priorytetów, osiągnięć. Na co dzień jesteśmy w kontakcie za pośrednictwem listy dyskusyjnej. Mamy też wewnętrzny panel – czyli zahasłowaną stronę w internecie – gdzie członkinie i członkowie mają stały dostęp do dokumentacji Stowarzyszenia, kalendarza, korespondencji przychodzącej i wychodzącej z biura. Protokołujemy też spotkania, aby członkowie wiedzieli co się dzieje na co dzień.
Organem kontroli w Stowarzyszeniu jest Komisja Rewizyjna, która przedstawia swoje sprawozdanie podczas Walnego Zebrania Członków i sugeruje jakie dodatkowe dane należy przygotować do przedstawienia wszystkim członkiniom i członkom.
Władzą wykonawczą w Stowarzyszeniu jest Zarząd, który rozstrzyga o wszelkich sprawach związanych z codzienną działalnością Stowarzyszenia. Zarząd odpowiada za wszystko – na jego głowie jest zarządzanie zespołem pracowników, przestrzeganie ich praw, dbanie o płacenie podatków i ZUS, korespondencja z instytucjami zewnętrznymi, obecność przy kontrolach, przestrzeganie terminów, raportów, sprawozdań. Członkowie zarządu sprawują swoją funkcję społecznie. Do pomocy mają biuro Stowarzyszenia i księgowość. I z tego jak to wszystko robią, rozlicza ich Walne Zebranie Członków.

Jak łatwo zauważyć, praca w zarządzie jest stresująca i wymagająca, dlatego czasem warto zrobić „zmianę warty”. Nam się to udało kilkakrotnie, przy czym najważniejsza zmiana dokonała się w 2010 roku – wraz ze zmianą Prezesa i przekształceniami organizacyjnymi. „Przegrupowanie” i praca, którą włożyliśmy już wcześniej w przygotowanie się do tego wydarzenia, spowodowały dojrzenie naszej organizacji. Usprawniliśmy pracę biura, więcej spraw zaczęło opierać się na procedurach, a mniej na entuzjazmie i ryzyku, nastąpiło nowe podzielenie obowiązków i pojawiły się bardziej zróżnicowane stanowiska pracy. Nie, nie … nie staliśmy się korporacją. Po prostu zobaczyliśmy wspólnie co można poprawić i oceniliśmy, że już umiemy i mamy możliwości to zrobić.
W sprawach finansowych mamy ściśle przestrzegane procedury. Dokumenty są regularnie – przynajmniej raz w miesiącu – zanoszone do księgowości, która otrzymuje: wyciągi bankowe, a do każdego przelewu przyporządkowany odpowiedni dokument finansowy.

Zapewnienie przejrzystości

Aby zapewnić przejrzystość prowadzimy Biuletyn Informacji Publicznej. Z niego możecie się dowiedzieć:

  • Jak wyglądała nasza działalność przez te wszystkie lata, czytając dział Sprawozdania
  • Jaki jest skład poszczególnych organów czytając dział Struktura organizacyjna 
  • Jak wygląda nasz majątek , czytając dział  Majątek
  • Jak wyglądają nasze dokumenty statutowe, czytając dział Dokumenty. Znajdziecie tu nie tylko Statut i wyciąg z KRS, ale także nasz Kodeks Etyki oraz Regulaminy Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Mamy nadzieję, że te fakty i materiały źródłowe przekonają Was, że warto nam zaufać. Tutaj znajdziecie informację na co chcemy przeznaczyć pieniądze z tegorocznego 1%.

Jeśli macie do nas jakieś pytania, czekamy na nie pod adresem biuro@siecobywatelska.pl.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *