SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) sprawdziło ile dodatkowych pieniędzy dostały gminy z budżetu państwa dzięki funduszowi sołeckiemu!

Ponad 51 milionów złotych zwrotu otrzymały gminy z budżetu państwa za wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.  Przedstawiamy dane o wysokości zwrotu dla każdej gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wysokości zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

Dane zostały zebrane przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO) prowadzące stronę funduszesoleckie.pl i obejmują stan na wrzesień 2012 r.

W 2011 r. radni i radne wyodrębnili w budżetach gmin środki na fundusz sołecki w wysokości.ponad 228,5 miliona złotych. Według informacji przekazanych przez urzędy wojewódzkie wydatki zrealizowane w ramach fundusz sołeckiego w 2011 r. wyniosły 206 147 tys. zł (205 345 tys. zł wg. danych Ministerstwa Finansów).

Art. 2 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim: Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Wysiłek mieszkańców opłacił się.

Gminy, które wykonały w 2011 r. przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego i złożyły do wojewodów wnioski o zwrot części wydatków, otrzymały do 31 sierpnia 2012 r. ponad 51 milionów złotych zwrotu z budżetu państwa.

Informacje dla poszczególnych gmin znajdują się w plikach do pobrania w poniższej tabeli. Każdy zainteresowany może sprawdzić, jaka kwota została wyodrębniona w budżecie gminy na fundusz sołecki, ile pieniędzy zostało wydanych oraz jaką kwotę zwrotu otrzymała gmina z budżetu państwa.

 

Zwrot z budżetu państwa części wydatków z funduszu sołeckiego
Województwo Kwota wyodrębniona na fundusz w budżetach gmin w 2010 r.
Kwota                 wydana z funduszu w 2011 r.                                                            Procent wydanych środków Kwota zwrotu z budżetu         państwa w 2012 r.
DANE DLA KAŻDEJ GMINY
dolnośląskie   18 058 114,15   15 415 438,51 85%   4 013 718,49 Pobierz
kujawsko-pomorskie   16 930 521,31   15 173 031,15 90%   3 529 204,62 Pobierz
lubelskie   18 667 987,00   16 441 602,47 88%   4 380 386,00 Pobierz
lubuskie     5 250 521,98     4 678 151,08 89%   1 248 246,46 Pobierz
łódzkie   14 428 567,45   12 140 189,18 84%   3 134 373,51 Pobierz
małopolskie   13 827 555,54   11 949 837,13 86%   3 100 859,66 Pobierz
mazowieckie   35 215 513,30   28 659 038,25 81%   6 869 160,13 Pobierz
opolskie     9 741 581,29     8 279 739,98 84%   2 335 950,92 Pobierz
podkarpackie   18 429 280,00   16 010 264,00 87%   4 181 745,84 Pobierz
podlaskie     8 877 281,99     7 461 100,86 84%   1 863 839,00 Pobierz
pomorskie   11 771 573,98   10 169 255,80 84%   1 960 933,00 Pobierz
śląskie   10 473 373,61     8 616 831,64 80%   2 469 159,04 Pobierz
świętokrzyskie   10 471 552,74     8 079 873,81 77%   2 156 575,90 Pobierz
warmińsko-mazurskie   13 217 499,00   10 619 729,13 80%   2 088 600,56 Pobierz
wielkopolskie   25 386 521,00   23 318 176,82 92%   5 887 489,00 Pobierz
zachodniopomorskie   11 675 037,78     9 134 843,74 78%   1 952 406,25 Pobierz
OGÓŁEM 228 594 926,58 206 147 103,55 90% 51 172 647,97  

Dane publikujemy w formie otrzymanej z Urzędów Wojewódzkich. Uzupełnienie danych dla województwa mazowieckiego znajduje się tutaj. Tabela, która zawiera również porównanie kwot zwrotu w latach 2012 i 2011 dostępna jest tutaj.

Systematycznie zwiększa się liczba gmin wyodrębniających w budżetach środki na fundusz sołecki. Rośnie również kwota zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu. Kwota zwrotu z budżetu państwa w 2012 roku wyniosła 51 172 648 zł i była o 17% wyższa w stosunku do kwoty zwrotu, jaki otrzymały gminy w 2011 r. W 2011 r. zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wyniósł 43 823 838 zł.

Procesowi podejmowania decyzji i realizacji funduszu sołeckiego towarzyszy całkowita jawność. Każdy może zapoznać się z pełną dokumentacją wydatków z budżetu gminy, w tym z funduszu sołeckiego. Potwierdzają to wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych uzyskane w sprawach sądowych, prowadzonych przez SLLGO w monitoringu realizacji ustawy o funduszu sołeckim, m.in.: WSA w Opolu (II SAB/Op 66/11), WSA w Bydgoszczy (II SAB/Bd 58/11), WSA we Wrocławiu (IVSAB/Wr 97/11), WSA w Olsztynie (II SAB/Ol 25/12), WSA w Poznaniu (II SAB/Po 2/12), WSA w Łodzi (II SAB/Łd 99/11).

Porównanie kwoty zwrotu w 2011 oraz 2012 r. obrazuje poniższa tabela. Największa dynamika zmian wystąpiła w przypadku województw mazowieckiego oraz wielkopolskiego.

fundusz sołecki stowarzyszenie liderów lokalnych grup obywatelskich

Zwracamy uwagę, iż fundusz sołecki jest nie tylko najtańszym sposobem realizacji zadań własnych gminy. To również największy program włączania mieszkańców gmin w rządzenie, w który samorządy zaangażowały w latach 2009-2011 ponad 375 milionów złotych, zaś rząd z budżetu państwa blisko 95 milionów złotych. Wysiłek mieszkańców opłacił się! O jakości decyzji dotyczących budżetów gmin, podejmowanych bezpośrednio przez mieszkańców, świadczy fakt, iż już w pierwszych latach funkcjonowania ustawy o funduszu sołeckim, w 2010 i w 2011 roku, udało się wykonać ponad 90% zaplanowanych przedsięwzięć. Istotny wpływ na powodzenie funduszu sołeckiego ma fakt, iż decyzje mieszkańców są wiążące, a prawo nie ulega zmianom.

Obszerny komentarz dotyczący przedstawionych danych opublikujemy w październiku br.

Wszystkie znajdujące się w tekście i w odnośnikach tabele, można pobrać i umieścić na stronach internetowych z podaniem źródła bądź odnośnika.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *