Podsumowanie monitoringu funduszu korkowego 2011 trafia w świat

Od 31 lipca 2012 roku rozpoczęliśmy wysyłkę podsumowania monitoringu funduszu korkowego w 2011 roku do gmin, które wzięły udział w projekcie. Wnioski z przeprowadzonych działań trafią też do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Raporty z monitoringu były przygotowywane dla każdej gminy osobno przez lokalnych strażników. Można się z nimi zapoznać wchodząc w dane każdej gminy na tej stronie: korkowe.siecobywatelska.pl

Natomiast Podsumowanie (autorstwa Agnieszki Podgórskiej i Grażyny Rojek), stanowi zebranie występujących w różnych raportach osiągnięć, ale też problemów i nieprawidłowości. Stanowi ono wskazówkę dla instytucji centralnych na jakie sprawy winny zwracać uwagę podczas szkoleń, w kontrolach i przy okazji ewentualnych zmian w prawie. Dla lokalnych instytucji jest to okazja do zobaczenia, jak wypada ich gmina na tle innych. Podstawowym źródłem informacji, pozostanie dla nich bez wątpienia raport lokalnych strażników w ich gminie. 31 lipca 2012 roku rozpoczęliśmy wysyłkę podsumowania monitoringu funduszu korkowego w 2011 roku do gmin, które wzięły udział w projekcie. Wnioski z przeprowadzonych działań trafią też do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *