Pierwsze wrażenia po Watchdog Forum

25 i 26 września 2015 roku, ponad setka osób z organizacji strażniczych, rzeczniczych i takich które chciałyby nimi zostać, spotkała się na forum dla watchdogów. Stanowiło ono dobry moment na refleksję dotyczącą tego, co udało się osiągnąć przez ponad 10 lat, otworzyło też nowe tematy.

Działalność strażnicza, jest działalność trudną, mocno wyeksponowaną i nieudanymi przedsięwzięciami można wnieść więcej szkody niż pożytku. Wzrost liczebny środowiska watchdogów jest znaczący, ale znacznie mniejszy niżby można się spodziewać po dwunastu latach wysiłków Fundacji im. Stefana Batorego i dziewięciu latach zaangażowania w ten rozwój Sieci Watchdog. Zwłaszcza na tle innych typów organizacji społecznych. Ma to jednak swoje uzasadnienie – organizację strażniczą buduje się długo – stale trzeba gromadzić wiedzę i umieć zaplanować kampanię na rzecz zmiany. Te zaś często zależą od polityków i administracji oraz procesów, które dzieją się w ich środowiskach.

Z naszej wiedzy wynika jednak, że udało się zbudować coś wyjątkowego. Dzięki stawianym sobie celom w rozwoju strażnictwa, nasze środowisko obejmuje nie tylko tradycyjne organizacje praw człowieka i ekologiczne, ale też organizacje wyspecjalizowane w ochronie zdrowia, zajmujące się sądami, prawami kobiet, przejrzystością, transportem, prawami wyborczymi, procedurami medycznymi, decyzjami na poziomie medycznym.

Przez ostatnie kilka lat nabyliśmy już na tyle dużo wiedzy, a środowisko tak się rozwinęło, że zaczęliśmy – z sukcesem – podejmować działania na rzecz rozwoju potencjału organizacji strażniczych jako organizacji. Dyskuowaliśmy o tym podczas sesji tematycznych. Po Forum przeprowadziliśmy ewaluację i zebraliśmy sporo uwag. Wiele pozytywnych, wiele krytycznych. Bierzemy je poważnie i będziemy analizować.

Dziś jedynie sygnalizujemy jakie tematy przedstawiliście do dalszego rozważania.

  • Konkurencja vs współpraca; tworzenie koalicji celowych przez organizacje watchdogowe.
  • Formułowanie wspólnej polityki watchdogów – wspólnota celów i działań.
  • Strażnictwo vs. rzecznictwo – temat wymaga kontynuacji, gdyż nie został wyczerpany na obecnym Forum, a jest ważny dla uczestników.
  • Wpływ dostępnych środków na kształtowanie misji/ celów organizacji watchdogowych.
  • Fundraising.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i filmu podsumowującego.

Loga organiztorów Watchdog Forum

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *