Monitoring funduszu korkowego w Sobieszowie

Prezentacja raportu z monitoringu funduszu korkowego dla Jeleniej Góry odbyła się w piątek, 9 listopada, podczas spotkania zorganizowanego w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór. Monitoring został przeprowadzony przez członkinie Zespołu Aktywności Społecznej w Jeleniej Górze – Sobieszowie i skupił się na zbadaniu tego, jak przebiega wykonanie Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej w dzielnicy Jeleniej Góry – Sobieszowie.

Na spotkanie przybyło ponad 30 osób, w tym przedstawiciele Rady Miasta JG, (przewodniczący Rady Miasta, Janusz Grodziński, radny z tego okręgu, Józef Gajewski), pracownicy referatu dialogu społecznego (Naczelnik Wydziału Zygmunt Korzeniewski, Główny specjalista ds Profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii, Andrzej Marchowski). Do udziału w spotkaniu zaproszono także posłankę PO, Zofię Czernow, która była kiedyś radną Jeleniej Góry wybraną właśnie z tego okręgu, jednak z powodu trwających obrad sejmu nie mogła przybyć na spotkanie. W jej imieniu wypowiedziała się pracownica biura poselskiego.

Pierwsza część spotkania, prowadzona przez panie Halinę Moszyńską i Lubę Wysoczańską-Zubal dotyczyła prezentacji raportu z monitoringu, w tym wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Sobieszowa. Autorki raportu, Jadwiga Tokarewicz i Halina Wojtowicz Moszyńska zamieściły w raporcie także swoją ocenę MPPiRPA i rekomendacje. W tym miejscu warto zauważyć, że Sobieszów jest dosyć specyficzną częścią Jeleniej Góry. Ta specyfika wynika stąd, że do lat 70-tych XX wieku była to osobna, niewielka miejscowość, z dosyć dobrze rozwiniętym przemysłem i zapleczem usługowo – turystycznym (wielką atrakcją turystyczną jest zamek Chojnik). Jednak od czasu reformy administracyjnej kraju, w 1973 r., po arbitralnym przyłączeniu miasta do Jeleniej Góry, aby mogła zostać ona stolicą nowego województwa, nastąpił powolny proces marginalizacji miejscowości. W tej chwili Sobieszów pełni głównie rolę sypialni Jeleniej Góry, a jednymi z najważniejszych problemów społecznych są min. wysoki stopień bezrobocia oraz związane z nim ubóstwo i alkoholizm. Tym bardziej ważne dla tej społeczności jest to, w jaki sposób wydatkowane są środki z funduszu korkowego i na ile jest to adekwatne do potrzeb. Niestety, pomimo ogłoszeń na stronie UM Jeleniej Gór, lokalne organizacje pozarządowe, najlepiej zorientowane w potrzebach środowiska, nie konsultują założeń tego programu.

O tym, dlaczego to właśnie fundusz korkowy został wybrany jako jedno z działań akcji Masz Głos, Masz Wybór oraz na czym polega metodologia monitoringu, jako narzędzie kontroli społecznej mówiła przedstawicielka SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska), piszące te słowa, Marzena Czarnecka.

Druga część spotkania to podsumowanie połowy kadencji i pytania do radnych i urzędników przybyłych na spotkanie. Dyskusja była moderowana przez Romana Piaseckiego z RO EFS w Jeleniej Górze. Było więc pytanie do Przewodniczącego Rady Miasta o sesję nadzwyczajną, która zostanie zwołana na prośbę Karkonoskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych Masz Głos Masz Wybór i będzie dotyczyć trudnej sytuacji szpitala jeleniogórskiego i dostępności usług medycznych. Po odpowiedzi na to pytanie Przewodniczący RM musiał wyjść, aby zdążyć na obchody Święta Niepodległości, które w Jeleniej Górze zaczęło się już 9 listopada.

Przedstawiciele wydziału Dialogu Społecznego poprosili o głos i odnieśli się do niektórych stwierdzeń zawartych w raporcie, np. do tego, że w Jeleniej Górze Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczy więcej osób (11), niż we Wrocławiu (10), chociaż to Wrocław dysponuje większym budżetem. Ta sytuacja wynika stąd, że na potrzeby wrocławskiej komisji pracuje cały sztab urzędników, natomiast jeleniogórski urząd nie dysponuje takim zapleczem organizacyjnym – wyjaśnił Zygmunt Korzeniewski.

Inne zagadnienie z raportu, to propozycje z ankiety, aby osoby pijące np. w parkach i zanieczyszczające otoczenie karać przymusową pracą na rzecz miasta. Andrzej Marchowski wyjaśnił, że karanie pracą jest niedopuszczalne, natomiast możliwe jest zamienienie przez sąd kary grzywny na prace społeczne. W tym celu miasto co roku, na prośbę sądu, składa zapotrzebowanie na takie „godziny społeczne”. W tym celu UM zwraca się także z zapytaniem do organizacji społecznych, czy nie chciałyby skorzystać z takiej pomocy.

Odnosząc się do innej sugestii z ankiety oraz do głosów z sali, a mianowicie do tego, aby alkoholików przymusowo kierować na leczenie odwykowe, A. Marchowski wyjaśnił, że tylko sąd ma takie uprawnienia. Komisja może jedynie „klientowi” sugerować dobrowolne poddanie się leczeniu. Skuteczność przymusowego leczenia to podobno 2%. Przede wszystkim należałoby się skupić na profilaktyce.

Potem nastąpiły pytania do Józefa Gajewskiego, który na zachętę pokazał swój plakat z danymi kontaktowymi, ponieważ radny postanowił , z okazji półmetka kadencji, wyspowiadać się przed wyborcami ze swoich dokonań. Powiesi więc wkrótce plakaty i będzie czekał na odzew Wyborców, których odwiedzi osobiście w domu, o ile wyrażą takie życzenie.

Radny chętnie odpowiadał na pytania i komentował wyniki monitoringu – sam był kiedyś członkiem komisji ds rozwiązywania problemów alkoholowych i ten temat go interesuje. Jednak, jak zauważył, problem bezrobocia i alkoholizmu w Sobieszowie ma swoją głębsze przyczyny i bez ich rozwiązania nie ma co marzyć o ograniczeniu tych zjawisk.

W podsumowaniu spotkania, moderator raz jeszcze zaapelował o konsultowanie przez organizacje programów współpracy i podawanie swoich propozycji zadań.

Artykuł ze strony Portalu Organizacji Strażniczych – www.watchdog.org.pl

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *