Miejski Sylwester, miejska legenda

Wiosna już puka do naszych drzwi i może nietaktem jest wspominać Sylwestra. Jednak cechuje nas upór przebiśniegów i nie możemy zapomnieć, że zapytaliśmy trzy miasta – Warszawę, Katowice i Zakopane o koszty i umowy na organizację Sylwestra pod chmurką.

www.pixabay.com
Miasta się bawią, telewizje transmitują

Tuż po Nowym Roku, 3 stycznia 2018 r.,  wysłaliśmy trzy identyczne wnioski:

Na podstawie art 61 Konstytucji RP i Ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie:

1. Informacji o kosztach poniesionych przez miasto w związku z organizacją imprezy sylwestrowej, która odbyła się 31.12.2018 r.
2. Skanów dokumentów związanych z wydatkami poniesionymi na organizację ww. wydarzenia.
3. Skanów umów związanych z organizacją ww. wydarzenia zawartych z podmiotami zewnętrznymi.

Miasta, do których skierowaliśmy wnioski, nie były przypadkowe. Wybraliśmy te, z których zabawę transmitowały ogólnopolskie telewizje. I tak zakopiański Sylwester można było obejrzeć w Telewizji Polskiej,  katowicki w Telewizji Polsat, a warszawski w TVN.

Inspirujące były też już tradycyjnie pojawiające się w mediach doniesienia i domniemania, dotyczące tego, ile topowe gwiazdy miały zarobić za sylwestrowe granie.  Jeśli ich honoraria były pokrywane z miejskiej kasy, dlaczego o to nie zapytać?

Warszawa. Nie byliśmy organizatorem

Miasto Stołeczne Warszawa odpowiedziało nam 16 stycznia. Otrzymaliśmy informację, że organizatorem zabawy Warszawa Stolica Sylwestra 2018 na Placu Bankowym była miejska instytucja kultury Stołeczna Estrada i to do niej powinniśmy kierować swój wniosek. Jednocześnie poinformowano nas, że Miasto Stołeczne Warszawa poniosło koszty związane z zajęciem pasa drogowego na wyłączność na czas imprezy oraz montażu i demontażu sceny w wysokości 261 702, 20 zł. Otrzymaliśmy także decyzję Zarządu Dróg Miejskich dotyczącą zajęcia pasa drogowego wraz z mapami (link do pierwszej, link do drugiej) oraz informację, że miasto nie podpisywało żadnych umów związanych z organizacją imprezy z podmiotami zewnętrznymi.

Stołeczna Estrada nie jest władna

Skierowaliśmy zatem nasz wniosek do Stołecznej Estrady. Odpowiedź po tym, co otrzymaliśmy wcześniej od urzędu miasta, wyglądała  zastanawiająco:

 

Dla przypomnienia, to Miasto skierowało nas do Stołecznej Estrady:

Wiemy zatem od Miasta Stołecznego Warszawa, że to Stołeczna Estrada organizowała miejskiego Sylwestra i to ona jest zobowiązana do odpowiedzi. Stołeczna Estrada jednak pisze, że zmuszona jest pozostawić nasz wniosek bez odpowiedzi  i nie jest władna do udzielenia informacji na zadane pytania  dotyczące kosztów poniesionych przez miasto Warszawa.

Być może w naszym wniosku do Stołecznej Estrady sformułowanie o żądaniu informacji o kosztach poniesionych przez miasto nie było najprecyzyjniejsze. Jednak, jeśli to Stołeczna Estrada była organizatorem imprezy Sylwestrowej, unikanie odpowiedzi poprzez wskazywanie, że prawdopodobnie pytamy o wydatki miasta, a nie Stołecznej Estrady, nie wydaje się eleganckie.

Poza tym w budżecie Warszawy możemy zobaczyć, że dla Stołecznej Estrady w zeszłym roku było zarezerwowane 8 700 000 mln zł. Czy nie można podejrzewać, że także z tych – miejskich pieniędzy w dyspozycji Stołecznej Estrady – organizowano miejskiego Sylwestra?

Zastanawiające jest też, że jeśli już jednak uznamy, że Stołeczna Estrada zrozumiała, że punkt 1 naszego wniosku adresowany jest do urzędu miasta, nie do niej, to już kolejne punkty nie powinny raczej budzić takich wątpliwości u organizatora miejskiego Sylwestra.

Na marginesie – samo ,,pozostawienie wniosku bez odpowiedzi” nie jest prawidłowe, powinna zostać wydana decyzja administracyjna. Wyjaśnimy to w skardze na bezczynność Stołecznej Estrady, mając nadzieję, że jednak uda nam się uzyskać informacje o kosztach organizacji Sylwestra w Warszawie, unikając drogi sądowej.

Zakopane. 1 100 000 zł i tajemnica przedsiębiorstwa

A co wiemy o kosztach i umowie na Sylwestra w Zakopanem? Niestety jeszcze mniej niż w Warszawie. Otrzymaliśmy umowę między miastem a TVP, której strony wyglądają, to nie żart, tak:

Na 8 stron, niezamazane są w sumie tylko cztery paragrafy ,przedmiot umowy (nieudostępniony w całości), odpowiedzialność, siła wyższa i postanowienia końcowe. Z przesłanej nam umowy nie dowiemy się nawet, jakie gwiazdy wystąpiły na Sylwestrze transmitowanym przez TVP.

Z odmowy udzielenia informacji dowiedzieliśmy się, że koszty wynikające z umowy między Miastem Zakopane a Telewizją Polską S.A., poniesione przez Zakopiańskie Centrum Kultury wyniosły 1 100 000 zł, a większość zapisów umowy stanowi wartość gospodarczą dla TVP i tajemnicę przedsiębiorstwa, dlatego nie mogą one zostać nam udostępnione.

Od decyzji miasta złożyliśmy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

Miasto nie odniosło się też do ewentualnych innych umów – choćby na ochronę, montaż scen, czy tak jak Warszawa do informacji o kosztach zajęcia pasa drogowego. Z umowy z TVP trudno wywnioskować, po czyjej były one stronie. Dopytamy miasto kolejnym wnioskiem.

Katowice. Nie ponieśliśmy kosztów. Wykupiliśmy pakiet za 2 mln

A jak wypadł Sylwester na Stadionie Śląskim transmitowany przez Polsat? Tutaj miasto odpowiedziało nam, że:

Dowiedzieliśmy się znów, że to nie miasto jest organizatorem miejskiego Sylwestra (jako organizatora wskazano firmę Music Company Sp. z o.o.), nie było stroną umów i nie posiada żadnych dokumentów związanych z organizacją. Z przesłanej nam odpowiedzi nie wynika też, co wchodziło w zakres wykupionego przez miasto ,,pakietu świadczeń promocyjnych” za 2 000 000 zł. Zapytamy o to w kolejnym wniosku.

Nasze pytania trafią również do Urzędu Wojewódzkiego i Stadionu Śląskiego, które miasto wskazało jako pozostałych gospodarzy katowickiego Sylwestra.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. WatchDOGer

    Mafie tak kiedyś działały.. nikt nic rzekomo nie wiedział i nie słyszał : )

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *