…burmistrzowie listy piszą, a my na nie odpowiadamy i doradzamy

W odpowiedzi na list otwarty Burmistrza Wadowic dra Mateusza Klinowskiego Sieć obywatelska – Watchdog Polska zaprasza Pana Burmistrza oraz włodarzy innych polskich miast i wsi do wyznaczania standardów jawności życia publicznego.

Przypominamy projawnościowe rozwiązania, do deklarowania których zachęcaliśmy w przedwyborczej akcji „Jawność sprzyja każdej władzy” oraz oferujemy swoją pomoc we wdrażaniu tych rozwiązań Burmistrzowi Wadowic oraz innym wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.

Przedstawiamy list Szymona Osowskiego, Prezesa Zarządu Sieci obywatelskiej – Watchdog Polska oraz Katarzyny Batko-Tołuć, Wiceprezeski Zarządu Sieci obywatelskiej – Watchdog Polska do Burmistrza Wadowic dr Mateusza Klinowskiego.

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

W odpowiedzi na Pański list otwarty, zapraszamy Pana – i każdą inną chętną osobę sprawującą urząd prezydenta, wójta czy burmistrza – do wyznaczania standardów jawności dla całej Polski.

Przede wszystkim jednak proponujemy nie ustawać w Pańskich działaniach na rzecz przejrzystości. Z naszego doświadczenia wynika, że wiarygodność można uzyskać tylko dzięki konsekwentnemu realizowaniu wizji przejrzystego rządzenia i postępowaniu spójnym z głoszonym systemem wartości. Tak więc – jeśli uważa Pan, że jawność jest ważną demokratyczną wartością i dźwignią zmian – po prostu proszę robić swoje. Krytyka Pańskich poczynań jako Burmistrza jest niejako wpisana w tę funkcję.

Ze swojej strony proponujemy Panu przyjęcie na początek kilku rozwiązań:

Przede wszystkim zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami zobowiązań dotyczącymi lepszego rządzenia, które przedłożyliśmy kandydatom w kampanii wyborczej. Były to publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów wszystkich umów zawieranych przez urząd oraz kalendarza spotkań, w formacie możliwym do dalszego wykorzystywania oraz niezatrudnianie radnych w spółkach i instytucjach zależnych od burmistrza miasta.

 Wiemy, że rejestr umów już jest publikowany w BIP Urzędu Miasta w Wadowicach. Proponowalibyśmy jedynie, aby był on udostępniany w formie arkusza kalkulacyjnego, wtedy jest łatwiejszy do tworzenia zestawień – nie tylko dla programistów, ale też dla innych użytkowników narzędzi elektronicznych. Naszym zdaniem kolejnym krokiem jest włączenie do tego rejestru informacji o umowach zawieranych przez spółki i instytucje zależne od burmistrza miasta.

Po drugie, warto skorzystać z inspiracji Urzędu Miasta w Gdańsku, który wprowadził rejestr wniosków o informację, wraz z odpowiedziami! To bardzo istotny postęp ułatwiający zarządzanie, zmniejszający obciążenia urzędników i dający sygnał mieszkańcom, że Prezydent jest otwarty na bycie rozliczanym http://www.gdansk.pl/bip/raporty-publikacje?archiwum=rw. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że dane wnioskodawców są całkowicie zanonimizowane.

DSC07532
CC0 1.0 license, link http://snapographic.com/photo/dark-castle/

 

Po trzecie popieramy i proponujemy rozwijać kwestię jawności wynagrodzeń – zarówno Pańskiego, jak wszystkich urzędniczek i urzędników, ich nagród i dodatków.  Skoro publikowane są rejestry umów, nie wydaje się właściwe inne zachowanie wobec osób, których praca jest opłacana przez podatnika, i które mają wpływ na to, jak realizowane są oferowane przez urząd usługi.

Warto też przemyśleć rozwiązania, które umożliwiłyby publikowanie wszystkich wydatków w formie możliwej do odczytu maszynowego i wprowadzenie rozwiązań budujących zaufanie wokół konkursów na stanowiska urzędnicze. Z sygnałów otrzymywanych od obywatelek i obywateli wynika bowiem, że te kwestie budzą ich nieufność.

Ważne, żeby proponowane rozwiązania opierały się tzw. „proaktywnym udostępnianiu informacji”, czyli ich publikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszystkie inne podejmowane przez Pana działania związane z kontaktem z mieszkańcami są na pewno bardzo istotne, ale dla rozliczalności Pańskich rządów i wiarygodności informacji, to właśnie BIP jest właściwym miejscem publikacji.

Z naszej strony możemy zaoferować pomoc w ocenianiu przyjmowanych przez Pana rozwiązań i ich dalsze rozpowszechnianie oraz zachęcanie innych wójtów, burmistrzów i prezydentów do podejmowania podobnych inicjatyw.

Mamy nadzieję, że będzie Pan dalej działał na rzecz jawności i będziemy mogli pokazywać Pańskie działania jako modelowe. Co więcej liczymy na to, że zaczniecie Państwo działać wspólnie z innymi burmistrzami, prezydentami i wójtami, którym przyjmują powierzoną im misję jako służbę. Wszelkie zmiany proponujemy zacząć od zaraz!

 

Łączymy wyrazy szacunku,

 

Szymon Osowski                                                                                                           Katarzyna Batko-Tołuć

Prezes Zarządu                                                                                                              Wiceprezeska Zarządu

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *