Archiwalne wydania ,,Wiadomości” i interes publiczny

Zapytaliśmy TVP o udostępnienie odcinków ,,Wiadomości”, których w momencie składania wniosku nie było już na stronie internetowej TVP. Telewizja najpierw (tradycyjnie) wniosek zignorowała, a po naszej skardze na bezczynność wezwała nas do wykazania interesu publicznego.

Awaria w TVP
Post z profilu TVP INFO z informacją o awarii
Pytamy o archiwalne wydania wiadomości

Być może niektóre z osób czytających ten tekst uznają, że pytanie o archiwalne wydania ,,Wiadomości” to lekka złośliwość po piątkowej awarii serwerów TVP, ale wniosek o informację publiczną wysłaliśmy na długo przed usterką. Dostawaliśmy sygnały już w zeszłym roku, że na stronie Wiadomości TVP można obejrzeć odcinki tylko z ostatnich dwóch tygodni. Po tym czasie nagrania znikają ze strony. VOD TVP także dysponuje tylko wydaniami z ostatnich dwóch tygodni.To duża zmiana, jeszcze jakiś czas temu na stronie ,,Wiadomości’’ można było wrócić do wydań z kilku ostatnich lat. 

Pytania wysłaliśmy 29 maja 2020 r., pocztą tradycyjną, nauczeni doświadczeniem, że TVP odpowiadanie na mailowe wnioski o informację publiczną marnie wychodzi. Zwróciliśmy się o udostępnienie:

  • wszystkich wydań ,,Wiadomości” emitowanych w dniach od 13 kwietnia do 13 maja 2020 r.
  • informacji o powodach usunięcia w 2019 r. archiwalnych wydań ,,Wiadomości” ze strony https://wiadomosci.tvp.pl/ i ograniczenia dostępnych materiałów tylko do tych z ostatnich dwóch tygodni

Nie doczekaliśmy się odpowiedzi, więc 10 lipca 2020 r. skierowaliśmy skargę na bezczynność Telewizji Polskiej S.A. To lekko ruszyło sprawę.

Względy techniczne i biznesowe

27 lipca 2020 r. mailowo otrzymaliśmy częściową odpowiedź na nasz wniosek:

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej w zakresie informacji o powodach usunięcia w 2019 r. archiwalnych wydań „Wiadomości” ze strony https://wiadomosci.tvp.pl/ i ograniczenia dostępnych materiałów tylko do tych z ostatnich dwóch tygodni. Telewizja Polska S.A. informuje, iż usuwanie, po pewnym czasie, archiwalnych materiałów prasowych ze strony internetowej TVP i ograniczenie dostępu do materiałów tylko z określonego okresu jest podyktowane względami technicznymi i biznesowymi. Telewizja Polska S.A. również uprzejmie wyjaśnia, iż udostępnia swoje materiały prasowe, w sposób wyżej wskazany, przez okres dłuższy niż inne stacje telewizyjne. 

Z poważaniem Centrum Informacji TVP

Jakie dokładnie ,,względy techniczne i biznesowe” stoją na przeszkodzie, Centrum Informacji TVP nie sprecyzowało.  

Zabawne jest porównywanie się do innych stacji telewizyjnych, w przeciwieństwie do TVP – komercyjnych, nieutrzymywanych z naszych podatków, niezobowiązanych do realizacji misji publicznej. Ale jeśli TVP rzeczywiście chce iść tą drogą, może warto zapytać kolegów i koleżanki z Polsatu jakie ,,względy techniczne i biznesowe” pozwalają im na udostępnianie odcinków ,,Wydarzeń” sięgających 2016 r.?

TVP pyta jaki jest interes publiczny oglądania archiwalnych wydań Wiadomości?

27 lipca 2020 r. Telewizja Polska skierowała do nas również pocztą tradycyjną wezwanie do wykazania szczególnego interesu publicznego. Zdaniem TVP ,,zakres wnioskowanych informacji jest obszerny i obejmuje obowiązek przetworzenia”. Spółka powołała się przy tym na wyrok I OSK 2111/13, cytując:

Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej ma jedynie taki wnioskodawca, który jest w stanie wykazać w chwili składania wniosku swoje możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się domaga, tj. uczynienia z niej użytku dla dobra ogółu w taki sposób, który nie jest dostępny dla każdego posiadacza informacji publicznej. 

My widzimy interes publiczny w dostępie do ,,Wiadomości”

Jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, podjęliśmy się misji wykazania szczególnego interesu publicznego udostępnienia archiwalnych odcinków ,,Wiadomości” i uczynienia z nich użytku dla dobra ogółu. W odpowiedzi na wezwanie wykazaliśmy, że Telewizja Polska S.A. błędnie przyjęła, że przedmiotem wniosku jest informacja przetworzona. Realizacja naszego wniosku nie wiąże się z potrzebą dokonywania jakichkolwiek działań intelektualnych, względem żądanych informacji, ale wyłącznie z podjęciem czynności, związanych z technicznymi aspektami udostępnienia żądanych danych. Wskazaliśmy też na wyrok z dnia 20 kwietnia 2020 r., sygn. II SAB/Ol 1/20, który lepiej oddaje istotę ,,przetworzenia”:

Informacja przetworzona jest więc jakościowo nową informacją powstałą w wyniku czynności technicznych i określonego działania intelektualnego na zbiorze informacji prostych już znajdujących się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, przygotowaną specjalnie dla wnioskodawcy według wskazanych przez niego kryteriów.

Nie oczekiwaliśmy przecież, by TVP nagrała dla nas od nowa archiwalne odcinki ,,Wiadomości”.

Zwróciliśmy też uwagę na to, że dostęp do starych odcinków ,,Wiadomości” jest szczególnie istotny z powodu potrzeby społecznej kontroli działalności Telewizji Polskiej S.A. i oceny realizacji zadań nałożonych na Telewizję ustawą z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.  Przypomnieliśmy również, że zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o radiofonii i telewizji, telewizja publiczna:

realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Czy to przekona TVP, że powinna udostępniać archiwalne wydania ,,Wiadomości’’? Zobaczymy. Jak na razie, Telewizja Polska zwróciła się do sądu o odrzucenie naszej skargi na bezczynność.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *