Agencja Wywiadu chroni

Chaotyczne i gwałtowne decyzje rządzących są naszym udziałem prawie codziennie. I choć w warunkach epidemii wiele decyzji trzeba podejmować z godziny na godzinę, to czy dotyczy to wszystkich posunięć rządzących?

Czy do podjęcia pewnych kroków nie można było wcześniej się przygotować, by zapobiec dezorganizacji życia obywateli, jak to było na przykład w przypadku zamknięcia szkół? Brak środków ochronnych dla personelu medycznego, brak środków dezynfekcyjnych w sklepach, rygorystyczne zakazy ograniczające prawa nieletnich – czy ten chaos to wynik niespotykanego zjawiska, jakim jest pandemia czy też lekceważenia zagrożenia? Czy rząd miał wiedzę o tym, co może nas czekać, ale odkładał działanie?

Tego próbujemy się dowiedzieć. Zarówno od premiera, jak i od Agencji Wywiadu. Jak podawała Gazeta Wyborcza, wywiad miał ostrzegać przed pandemią znacznie wcześniej – Wywiad już w styczniu ostrzegał przed epidemią koronawirusa. Rząd PiS to zignorował.

30 marca zapytaliśmy zatem Agencję Wywiadu o odpowiednie analizy i ich adresatów.  Pismem z 1 kwietnia 2020 r. Szef Agencji Wywiadu przesłał do Stowarzyszenia następującą odpowiedzi:

Odpowiadając na wniosek z 30.03.2020 r. informujemy, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w związku z wykonywaniem swoich zadań,  Agencje zapewniają ochronę środków, form i metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy tych Agencji.

Czego nie rozumiecie?

3 kwietnia 2020 r. złożyliśmy skargę na bezczynność Agencji Wywiadu. Zobaczymy, co teraz zrobią sądy. Rządzących musimy rozliczać szybko. Trwa wyścig z czasem.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. translator

    “Last September, I met the vice-president for risk for a Fortune 100 company in Washington DC. I asked the executive – who previously had a long career as an intelligence analyst – the question you would ask any risk officer: “What are you most worried about?” Without pausing, this person replied, “A highly contagious virus that begins somewhere in China and spreads rapidly.” This vice-president, whose company has offices throughout east Asia, explained the preventive mitigating steps the company had subsequently adopted to counter this potential threat.”

    https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/29/the-coronavirus-is-the-worst-intelligence-failure-in-us-history

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *