Sieć Watchdog tworzy wiele osób. Jesteśmy otwarci na różne sposoby angażowania się. Poznajcie niektórych z nas i przyłączajcie się.

  • Rzeczniczki i rzecznicy jawności to osoby, które podjęły trud specjalnego przygotowania się do prezentowani idei jawności nowym osobom, w mediach, internecie i na spotkaniach. Program wzmacniania ich umiejętności realizujemy wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla, przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej.
  • Pracownicy i pracownice to osoby, które sprawiają, że jesteśmy w stanie działać sprawnie jako ogólnopolska organizacja, realizować kampanie i projekty, dostarczać “usługi” osobom działającym w całej Polsce.
  • Członkinie i członkowie to osoby, które tworzą organizację, są one gotowe przyjąć zobowiązania opisane w Statucie i Kodeksie Etyki. Płacą składki i mają m. in. wpływ na wybór władz organizacji lub same do nich kandydują. Realizują misję Sieci poprzez własne działania na rzecz przejrzystości, a jednocześnie myślą jak rozwijać całą organizację aby skutecznie wspierała działające w terenie osoby.