Sieć Watchdog tworzy wiele osób. Jesteśmy otwarci na różne sposoby angażowania się. Poznajcie niektórych z nas i przyłączajcie się.

  • Ambasadorki i ambasadorzy jawności to osoby, które wykorzystują swój osobisty kapitał – wiarygodność, pozycję i kontakty w danej społeczności lokalnej, grupie zawodowej czy życiu publicznym, do mówienia jak ważne jest przejrzyste i otwarte na wkład obywatelek i obywateli rządzenie.
  • Aktywistki i aktywiści to osoby, które wzięły udział w naszych działaniach i dobrze wywiązały się ze swoich zadań; niezależnie od nas stale działają na rzecz lepszych rządów i pozostajemy w kontakcie realizując wspólną misję.
  • Rzeczniczki i rzecznicy jawności to osoby, które podjęły trud specjalnego przygotowania się do prezentowani idei jawności nowym osobom, w mediach, Internecie i na spotkaniach. Program wzmacniania ich umiejętności realizujemy wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla, przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej
  • Członkinie i członkowie wspierający to osoby, które dzielą się z nami swoimi szczególnymi i unikalnymi umiejętnościami.
  • Pracownicy i pracownice to osoby, które sprawiają że jesteśmy w stanie działać sprawnie jako ogólnopolska organizacja, realizować kampanie i projekty, dostarczać „usługi” osobom działającym w całej Polsce.
  • Wolontariuszki i wolontariusze to osoby, które nieodpłatnie wspierają bądź to działania naszego biura bądź poszczególne „usługi”, kampanie, projekty. Dzięki ich pracy jesteśmy w stanie wykonać znacznie więcej zadań organizacyjnych i poszerzyć zasięg oddziaływania.
  • Członkinie i członkowie to osoby, które tworzą organizację, są one gotowe przyjąć zobowiązania opisane w Statucie i Kodeksie Etyki. Płacą składki i mają m. in. wpływ na wybór władz organizacji lub same do nich kandydują. Realizują misję Sieci poprzez własne działania na rzecz przejrzystości, a jednocześnie myślą jak rozwijać całą organizację aby skutecznie wspierała działające w terenie osoby.