Zaangażowane osoby

Mamy około pięćdziesiąt członkiń i członków z całej Polski będących ekspertami-praktykami w zakresie prawa do informacji. Jednocześnie działa z nami na rzecz jawności około 250 kolejnych osób – uczestniczek i uczestników naszych kursów i szkoleń czy list dyskusyjnych. Osoby te podejmują własne działania zmieniające polską kulturę polityczną i jakość rządzenia.

Mozaika złożona ze zdjęć osób na co dzień tworzących Sieć Watchdog
Mozaika złożona ze zdjęć osób na co dzień tworzących Sieć Watchdog

Kolejne osoby – obecnie jest ich około 2000 – popierają nasze postulaty, podpisują petycje i interesują się tematem jawności. Podejmowane przez nas akcje, pod którymi można było się podpisać to: