Udzielone porady

Sieć Obywatelska Watchdog Polska prowadzi poradnictwo prawne – głównie on line – należy albo wysłać maila z dokumentacją sprawy na adres porady@siecobywatelska.pl, albo zarejestrować się przez stronę https://porady.siecobywatelska.pl/. Raz w tygodniu ma miejsce dyżur telefoniczny. We wtorki od 10.00 do 17.00. tel. 697 932 643. Większość spraw wymaga przesłania dokumentacji, dlatego przede wszystkim warto wysłać maila. Cotygodniowy dyżur prawnika służy wyjaśnieniu wątpliwości.
 
Zespół poradni prawnej Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska udziela porad prawnych głównie w zakresie:
– dostępu do informacji,
– udostępniania informacji o środowisku,
– ponownego wykorzystania informacji publicznej
– ustawy o funduszu sołeckim
– skarg, wniosków, petycji
– przepisów ustaw samorządowych.

 

Pomoc skierowana jest do każdej osoby zainteresowanej tym jak działają instytucje publiczne i politycy oraz napotykają problemy z dowiedzeniem się o ich działania. Z doświadczenia wiemy, że są to aktywni obywatele i obywatelki radni/e, sołtysi/ski czy dziennikarki i dziennikarze.

Poradnia prowadzona jest od 2007 roku.
porady_prawne
Na zdjęciu nasza pracownica – Agnieszka Zdanowicz – udziela pomocy uczestnikowi jednego z wydarzeń publicznych.
Wyślij wiadomość