Sprawy sądowe

Prowadzimy wiele postępowań sądowych związanych z prawem do informacji. Dzięki nim poszerza się wiedza o tym czym jest prawo do informacji. Czasem sprzeciwiamy się zbyt niskiemu standardowi ustanawianemu przez polskie sądy administracyjne. Wtedy szukamy wsparcia w sądach międzynarodowych, jak w przypadku kalendarzy osób pełniących funkcje publiczne.

Inne przykłady tematów, w których przeprowadziliśmy wiele postępowań doprowadzając do egzekwowania prawa i wypracowywania standardów jawności to:

  • jawność partii politycznych
  • jawność nagród w administracji publicznej
  • jawność umów zawieranych przez lasy państwowe 
  • jawność dokumentów związanych z podejmowaniem decyzji na poziomie lokalnym

Pełnomocnik i Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w sądzie

Wyślij wiadomość