Napisane opinie prawne

Prowadzimy rzecznictwo wspierające projawnościowe regulacje prawne i organizacyjne, przejrzyste i oparte na dowodach stanowienie prawa oraz tworzenie warunków dla swobodnego działania obywateli we wspólnych sprawach.

Oznacza to, że zarówno składamy opinie w procesie stanowienia prawa, jak też zwracamy się do instytucji takich jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich czy Krajowa Rada Sądownictwa z wnioskami o podejmowania działań. Interweniujemy też tam, gdzie prawo daje nam taką możliwość. Konsultujemy dokumenty regulujące tworzenie warunków finansowych i organizacyjnych do działania obywatelek i obywateli.

Już niemal sto razy kierowaliśmy nasze stanowiska i opinie do władz centralnych. Umieszczamy je w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Na fotografii grupa ekspertek i ekspertów
Na fotografii grupa ekspertek i ekspertów

Fotografia Dean Calma / IAEA, prawa IAEA Imagebank na licencji CC-BY-SA 2.0