Złożyliśmy kolejne skargi na fundacje związane z o.Tadeuszem Rydzykiem

Fundacja Lux Veritatis i Fundacja Nasza Przyszłość nie chcą udostępnić informacji o projektach realizowanych ze środków publicznych oraz protokołów posiedzeń zarządu z uwagi na nasz „zasięg terytorialny, skalę” a także „powiązania z podmiotami zagranicznymi o nie w pełni transparentnej proweniencji”. Okoliczności te mają, w ocenie fundacji, uzasadniać żądanie od nas wykazania podstawy prawnej. Jest to stanowisko absolutnie niedopuszczalne, dlatego zainicjowaliśmy sprawy sądowe.

O dwóch wcześniejszych sprawach można przeczytać w tekście:

12 kwietnia 2017 r., już po raz trzeci, zwróciliśmy się do Fundacji Lux Veritatis i Fundacji Nasza Przyszłość z wnioskiem o następującej treści:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie:

  • protokoły posiedzeń zarządu Fundacji Lux Veritatis/Fundacji Nasza Przyszłość, które miały miejsce w 2016 r.,
  • informacji o wydatkach w ramach przedsięwzięć, w których Fundacja korzystała ze środków publicznych, poprzez podanie kwoty wydatku, daty, strony wydatku (np. z kim była zawarta umowa), przedmiotu wydatku – od 1 grudnia 2016 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek.

Wnosimy o przesłanie wskazanych informacji na adres e-mail: biurosowp@siecobywatelska.pl

5 maja 2017 r. od obydwu ww. fundacji otrzymaliśmy analogiczne odpowiedzi (odpowiedź Fundacji Lux Veritaris, odpowiedź Fundacji Nasza Przyszłość), datowane na 25.04.2017 r., w których napisano, że:

Zważywszy na terytorialny zasięg, skalę, a także powiązania Wnioskodawcy z podmiotami zagranicznymi o nie w pełni transparentnej proweniencji, uprzejmie informujemy, że merytoryczne rozpatrzenie wniosku (….) nie będzie możliwe do czasu wcześniejszego podania przez Wnioskodawcę (organizację pozarządową) podstawy normatywnej do występowania do Fundacji Lux Veritatis z/s w Warszawie, czyli podmiotu także o statusie organizacji pozarządowej z «wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej, tj. na wskazany adres e-mail biurosowp@siecobywatelska.pl».

 

11 maja 2017 r. w siedzibach organizacji nasz pełnomocnik, radca prawny Adam Kuczyński, złożył skargi na bezczynność (skarga na Fundację Lux Veritatis, skarga na Fundację Nasza Przyszłość).

Wskazał w nich m.in., że:

Do dnia złożenia niniejszej skargi Stowarzyszenie nie otrzymało merytorycznej odpowiedzi na złożony wniosek, a jedynie bezprawne żądanie wykazania podstawy prawnej żądania wraz z insynuacjami na temat rzekomych powiązań Skarżącego z nieznanymi podmiotami zagranicznymi.

Ponadto wnieśliśmy o stwierdzenie przez WSA w Warszawie, że bezczynność ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie fundacjom grzywien. Nasz pełnomocnik argumentuje to następująco:

Na zasadność wniosku o stwierdzenie, że bezczynność ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie grzywny Podmiotowi zobowiązanemu ma wpływ okoliczność, iż jest to kolejny przypadek, kiedy Podmiot zobowiązany lekceważy swoje ustawowe obowiązki informacyjne.

Teraz nieudostępnieniem informacji przez fundacje zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W sprawach pomaga nam pro bono radca prawny Adam Kuczyński – dziękujemy!

 

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *