Zła jakość transmisji obrad rady. Co zrobić?

Do poradni prawnej Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska zgłosił się mieszkaniec Ścinawy, który z powodu niskiej jakości nagrań nie był w stanie oglądać transmisji sesji Rady Miejskiej. Napisaliśmy do rady wniosek z KPA – nie pomogło. Zgłosiliśmy sprawę wojewodzie.

Nowy obowiązek władz samorządowych – transmitowanie i nagrywanie obrad

Wraz z początkiem obecnej kadencji władze samorządowe mają obowiązek nagrywania i  transmitowania obrad rady gminy. Nagrania mają być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Choć obowiązkiem urzędu jest zadbanie o dobrą jakość nagrań, nie zawsze się z niego wywiązuje. Tak właśnie było w Ścinawie – mieszkańcy, chcący śledzić obrady rady gminy, mieli duży problem, by usłyszeć, co mówią radni (link do nagrania z 27.03.2019).

Wniosek w rozumieniu KPA

Na początku kwietnia zwróciliśmy się do Rady Miejskiej w Ścinawie z wnioskiem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego o „transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Miejskiej w Ścinawie w lepszej jakości (zwłaszcza dźwięk), umożliwiającej usłyszenie wypowiedzi osób uczestniczących w posiedzeniu, a przez to stanowiącej realną i efektywną realizację obowiązku, uregulowanego w art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym”.

Powodem złej jakości nagrania jest zapewne zbyt mała liczba mikrofonów, dlatego zasugerowaliśmy zakup sprzętu umożliwiającego transmitowanie i nagranie w odpowiednio wysokiej jakości. Choć oczywiście wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, to w naszej ocenie są one konieczne, by zapewnić zainteresowanym mieszkankom i mieszkańcom dostęp do informacji o sprawach publicznych  i zrealizować obowiązek ciążący na władzach lokalnych.

Przewodniczący Rady: „jakość transmisji stoi na wysokim poziomie”

W odpowiedzi na nasz wniosek Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie (pismo z 25 kwietnia 2019 r., znak: OSO.RM.033.5.5.2019) napisał:

Gmina Ścinawa zgodnie z ustawowymi wymogami zakupiła profesjonalny system do nagrywania obrad sesji ze zintegrowanym systemem do monitorowania wyników głosowań, który po raz pierwszy został uruchomiony na sesji Rady Miejskiej w Ścinawie dnia 27 lutego 2019 r.

W dalszej części pisma zapewniono, że sukcesywnie podnoszona jest jakość transmisji, zaś przed zakupem sprzętu konsultowano tę decyzję i wykorzystano rozwiązania sprawdzające się w innych jednostkach. Wg przewodniczącego “jakość transmisji stoi na wysokim poziomie”, a poszerzenie systemu do nagrywania obrad może być możliwe dopiero w przyszłym roku, z uwagi na wykorzystanie w pełni środków z budżetu gminy na zakup sprzętu.

Skarga do wojewody

W związku z negatywnym załatwieniem naszego wniosku, zwróciliśmy się do Wojewody Dolnośląskiego ze skargą na działalność Rady Miejskiej w Ścinawie. Wskazaliśmy, że nagranie z ostatniej sesji rady gminy z 9 maja 2019 r. nie różni się jakością od poprzednich nagrań i wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Zatem przedmiotem naszej skargi było nie tylko to, że nagrania były w dalszym ciągu (po złożeniu wcześniej wniosku do rady) złej jakości, ale także sposób załatwienia wniosku z KPA. Przewodniczący rady zapewnił nas, że „jakość transmisji stoi na wysokim poziomie”, tymczasem, słuchając nagrań, trudno się z tym zgodzić.

Poprosiliśmy Wojewodę Dolnośląskiego o interwencję w sprawie nieodpowiednią jakość nagrań (niestanowiących przez to w istocie realizacji ustawowego obowiązku) w Ścinawie.

Wojewoda: „nagrania obrad mają bardzo złą jakość”

Pod koniec maja otrzymaliśmy odpowiedź od Wojewody Dolnośląskiego. Uznał on naszą skargę za zasadną.

Wojewoda zapoznał się z nagraniami obrad VII sesji Rady Miejskiej w Ścinawie z 27 marca 2019 r. oraz VIII sesji Rady Miejskiej w Ścinawie z 9 maja 2019 r.:

Nagrania z obrad w zakresie dźwięku, odtwarzane na poziomie maksymalnej głośności, były ledwo słyszalne, a w dużej mierze prawie w ogóle niesłyszalne. Również prezentowane na monitorze, podczas VII sesji Rady Miejskiej w Ścinawie, przez Burmistrza Miasta i Gminy Ścinawa informacje w zakresie wydatkowanych środków budżetowych, były w ogóle niewidoczne dla osób odtwarzających obrady.

W końcowej części pisma wskazano wprost:

(…) udostępniane nagrania obrad mają bardzo złą jakość w zakresie fonii oraz wizji prezentowanych slajdów. Nie można zatem uznać twierdzeń Przewodniczącego (…) o wysokim poziomie transmisji obrad (…).

W piśmie odniesiono się także do kwestii prawnej – realizacji ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym:

Zapis ów miał na celu bezpośredni dostęp dla każdego zainteresowanego działaniem organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. By móc zrealizować ustawowy obowiązek niezbędny jest sprawny sprzęt umożliwiający odtwarzanie dźwięku i obrazu na poziomie dobrej słyszalności i wizji.

Wojewoda przedstawił Burmistrzowi Ścinawy swoje zarzuty dotyczące jakości nagrań i ta interwencja okazała się skuteczna. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że wystąpiono do Burmistrza o zabezpieczenie środków w tegorocznym budżecie na zakup systemu do nagłośnienia i że została rozpoczęta procedura związana z jego zakupem.

O jakości transmisji i nagrań ścinawskiej rady napisały lokalne media:

 Nowe mikrofony

Gdyby się okazało, że pomimo zapewnień przewodniczącego rady, nie poprawiono jakości nagrań, zastanowilibyśmy się nad ponowieniem wniosku i skargi z KPA. Gdyby jednak i to nie pomogło, rozważylibyśmy złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych (wynikających z ustawowego obowiązku rejestrowania i transmitowania obrad). Brak podjęcia działań pomimo wielokrotnych pism i wskazań problemu – i przez Stowarzyszenie, i przez wojewodę – wybijałoby z rąk argument o braku świadomości problemu, a przez to trudniej byłoby przekonywać, że w sprawie nie doszło do zrealizowania znamion czynu zabronionego.

Na szczęście w przypadku Ścinawy nie było konieczności korzystania z tego ostatecznego środka, czyli odpowiedzialności prawnokarnej.

Nagranie sesji z 26 czerwca 2019 r. pozwala lepiej usłyszeć przebieg obrad – widać, że na stołach pojawiły się mikrofony.

Historia ścinawskiej rady może być historią sukcesu korzystania z przysługujących każdej i każdemu z nas instrumentów prawnych (wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, skarga w rozumieniu KPA, ewentualnie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa).

Jeżeli macie problem z jakością transmisji, dajcie nam znać, postaramy się pomóc!

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *