Zgłoszę swoją glosę!

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska zaprasza do wzięcia udziału w I ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji publicznej.

plakat_web_cih3

Interesujesz się dostępem do informacji publicznej? Chcesz odnieść się do orzeczenia, które Cię zaciekawiło, jest istotne dla praktyki, kontrowersyjne, lub stanowi dobry przykład? Napisz glosę i weź udział w konkursie.

I Wybierz orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądu powszechnego, Sądu Najwyższego, lub któregoś z sądów międzynarodowych – Trybunału Sprawiedliwości UE lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące prawa do informacji publicznej.

II Przeanalizuj je i skomentuj. Wypełnij formularz, wyślij glosę i weź udział w konkursie, w jednej z dwóch kategorii.

Kto może wziąć udział w konkursie?
 • studenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich (jedna kategoria),
 • osoby zainteresowane prawem do informacji publicznej, zwłaszcza doktoranci, pracownicy naukowi, prawnicy-praktycy oraz ci, którzy w swojej działalności korzystają z prawa do informacji publicznej (druga kategoria).
Nagrody:
 • Dla laureatów (trzy najlepsze prace w każdej kategorii) – nagrody rzeczowe oraz opublikowanie glosy w recenzowanej publikacji naukowej, przygotowanej i wydanej przez Stowarzyszenie.
 • Dla wyróżnionych – opublikowanie glosy w recenzowanej publikacji naukowej.
 • Dla uczestników, których glosa zostanie pozytywnie zrecenzowana – opublikowanie konkursowej glosy w portalu Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

Termin zgłaszania prac konkursowych – 30 kwietnia 2015 r. (do godz. 23.59). Glosa konkursowa nie może być dłuższa niż 10 stron.

Jury konkursowe:
 • Michał Bernaczyk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji z zakresu prawa do informacji publicznej, radca prawny, ekspert zewnętrzny Biura Analiz Sejmowych, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji publicznej w Polsce i na świecie – http://prawo.uni.wroc.pl/user/12029
 • Marek Domagała – doktor nauk prawnych, starszy radca orzecznictwa w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego;
 • Aleksandra Monarcha-Matlak – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji US, specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz komunikacji elektronicznej, autorka publikacji z tego zakresu;
 • Anna Streżyńska – prawnik, rozpoczynała karierę w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, następnie w latach 1998-2000 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności. W latach 2001-2005 prowadziła działalność doradczą, a od listopada 2005 do maja 2006 była podsekretarzem stanu w ministerstwie transportu i budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Od maja 2006 do stycznia 2012 r. na stanowisku prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W 2008 r. została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. Dwa lata później otrzymała Odznakę Honorową „Bene Merito”. Obecnie jest prezesem zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA, budującej regionalną sieć szerokopasmową z dofinansowaniem UE, członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji oraz członkiem Rady Programowej United States Global Compact – inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju;
 • Piotr VaGla Waglowski – prawnik, publicysta, poeta, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, felietonista miesięcznika IT w Administracji oraz miesięcznika Gazeta Bankowa. Uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji działającego – w ramach programu Odpowiedzialne Państwo;
 • Mirosław Wróblewski – radca prawny, od 2007 r. dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członek zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka.
Wymogi redakcyjne pracy konkursowej:

Praca konkursowa nie może przekraczać 10 stron A4, marginesy: 2,5, interlinia: 1,5, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12

Harmonogram konkursu:
 • Zgłoszenia prac konkursowych – do 30 kwietnia 2015 r.
 • Ogłoszenie wyników i powiadomienie uczestników – do 15 czerwca 2015 r.
 • Wręczenie/przekazanie nagród – czerwiec/lipiec 2015 r.
 • Wydanie publikacji – wrzesień 2015 r.

Regulamin konkursu i dodatkowe informacje: glosa.siecobywatelska.pl. Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania! (glosa@siecobywatelska.pl)

Formularz – wersja .doc .odt

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *