Zapraszamy na webinarium “Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach”

Od 2009 roku mieszkańcy wsi mogą podejmować wiążące decyzje o części budżetu gminy. Taką możliwość daje ustawa o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, a za jego wykonanie, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

O wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, który jest budżetem obywatelskim, decyduje rada gminy i  musi to zrobić do 31 marca każdego roku. Z kolei do 31 lipca wójt gminy ma obowiązek poinformować sołtysów o tym, jaka kwota funduszu sołeckiego przypada na ich sołectwo.

Najważniejszą datą jest 30 września, gdyż do tego dnia musi odbyć się zebranie wiejskie i musi zostać złożony wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem i listą obecności z zebrania.

W środę 9 września o godz. 21 zapraszamy na webinarium, które poprowadzi Szymon Osowski – prezes Sieci Watchdog, ekspert prawny specjalizujący się m. in. w tematyce funduszu sołeckiego.

W czasie webinarium opowie m. in. o tym:

  • jak to zorganizować i przeprowadzić zebranie wiejskie,
  • jak powinien wyglądać wniosek,
  • na co można przeznaczyć fundusz sołecki,
  • jaka jest rola sołtysów,
  • kiedy wniosek może być odrzucony.
Nagranie z webinarium

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. Sylwia

    Kiedy będzie dostepne nagranie?

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *