Zadajemy Wasze pytania

W lipcu zadaliśmy dwa pierwsze pytania spośród tych, które przesłaliście za pośrednictwem naszej strony Za język.

Pierwsze pytanie dotyczące kroków podejmowanych w sprawie firm podszywających się pod CEIDG (np. CEODG) trafiło do prokuratury krajowej (Odpowiedź prokuratury).

Drugi wniosek był skierowany do burmistrza Działdowa i zawierał kilka podpunktów. Nasz czytelnik chciał uzyskać następujące informacje:

  1. Kalendarz spotkań Burmistrza Pana Grzegorza Mrowińskiego od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia wykonania wniosku.
  2. Rejestr umów od 1 stycznia 2016 r. do dnia wykonania wniosku.
  3. Dane dotyczące nagród, premii i podwyżek przyznanych pracownikom Urzędu od 1 stycznia 2016 r. do dnia wykonania wniosku poprzez podanie imienia, nazwiska, kwoty nagrody oraz uzasadnienia przyznania nagrody.
  4. Dane dotyczące nagród, premii i podwyżek przyznanych pracownikom jednostek organizacyjnych (Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) od 1 stycznia 2016 r. do dnia wykonania wniosku poprzez podanie imienia, nazwiska, kwoty nagrody oraz uzasadnienia przyznania nagrody.
  5. Aktualne wynagrodzenie dyrektorów ww. jednostek organizacyjnych poprzez podanie imienia, nazwiska, kwoty wynagrodzenia.
  6. Dane o wynagrodzeniu miesięcznym doradców/asystentów Pana Burmistrza Grzegorza Mrowińskiego poprzez podanie imienia, nazwiska, kwoty wynagrodzenia, daty pełnienia funkcji doradcy/asystenta

Odpowiedź burmistrza nadeszła szybko, niestety nie zawierała odpowiedzi na wszystkie pytania. Zaskakujące jest, że miasto nie prowadzi rejestru umów i kalendarzy spotkań. Czy możliwe jest sprawne zarządzanie czasem pracy i wydatkami urzędu w takiej sytuacji? W kwestii udostępnienia kalendarza burmistrz powołuje się ponadto na orzecznictwo mówiące o dokumencie wewnętrznym. Ten nurt w orzecznictwie jest w naszej ocenie niekonstytucyjny. Nie zgadzając się z takim naruszeniem prawa do informacji, przygotowujemy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącą tej kwestii. Nie uzyskawszy od burmistrza rejestru umów, będziemy wnioskować o skany umów zawartych w imieniu gminy.

Co do informacji o wynagrodzeniach, nagrodach i premiach dla osób, które nie pełnią funkcji publicznych, to burmistrz błędnie przyjął, że nie jest to informacja publiczna. Jak najbardziej są to dane również objęte prawem do informacji, a jeśli urząd nie chce ich udostępnić ze względu na ochronę prywatności tych osób – powinien wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Co do wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy – faktycznie jeżeli burmistrz nie ma tych informacji, nie ma obowiązku ich udostępniania. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć wniosek do poszczególnych jednostek organizacyjnych.

O kampanii

Ciągniemy władzę za język z myślą o tych, którzy jeżdżą tramwajem, korzystają z autostrad, chodzą do teatru, do szkoły czy na basen, biorą udział w wyborach, demonstrują pod sejmem, prowadzą polityczne dyskusje przy świątecznym stole czy korzystają z rent i zasiłków – z myślą o nas wszystkich.

Wybierając prezydenta, posłów czy radnych, chcemy, żeby jak najlepiej dbali o nasze wspólne dobro. Dobrze wiemy, że nie zawsze wywiązują się z powierzonych im zadań. Czasem widać to gołym okiem, ale czasem trzeba zainteresować się tym, co robi wybrana przez nas władza, pociągnąć ją za język, by sprawdzić, czy podejmuje właściwe decyzje i nie marnotrawi naszych pieniędzy. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zadaje pytania prezydentom, premierom, posłom, partiom, wójtom, radnym, szkołom, szpitalom. Pytamy o to, co dzieje się w dużych miastach i małych miejscowościach. O to, dlaczego kuzyn sołtysa wygrał przetarg i jak rząd pracuje nad ustawami.

Pytamy, bo chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje na naszym osiedlu, w naszym mieście i państwie. Pytamy, żeby władza nauczyła się odpowiadać, żeby wiedziała, że mamy prawo ją sprawdzać. Naszym zdaniem pytanie to najskuteczniejszy sposób sprawdzania rządzących.

Władza decyduje o tym, na co wydać 99 % Twoich podatków, Ty przekaż pozostały 1% na kontrolę jej decyzji. Pomóż nam ciągnąć władzę za język ! KRS 0000181348

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *