Wydane dane – nasze zażalenie uwzględnione!

W zeszłym tygodniu, za sprawą powołania przez Sejm komisji śledczej, sprawa tzw. wyborów kopertowych powróciła na czołówki mediów. Nie ukrywaliśmy, że temat nieprawidłowości i naruszeń prawa w związku z ich organizacją leży nam na sercu. Jeszcze przed powołaniem komisji śledczej przedstawialiśmy nasze stanowisko tutaj.

Jeśli chcecie sobie odświeżyć, o co tak w ogóle chodziło z tymi wyborami kopertowymi, zachęcamy do sięgnięcia do tekstu: Abolicja plus.

Dlaczego teraz po raz kolejny wracamy do tego tematu? Otóż w ostatni piątek – 8 grudnia 2023 r., za górami, za lasami, w odległych Szamotułach miał miejsce kolejny akt sądowej historii wydanych danych. Tamtejszy Sąd Rejonowy rozpoznawał nasze zażalenie na zarządzenie stołecznej Prokuratury Okręgowej, która uznała, że stowarzyszenie nie jest pokrzywdzone nielegalnym przekazaniem danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. i nie jest uprawnione do zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania dotyczącego ponad 130 wójtów i burmistrzów. Z prawniczego punktu widzenia to bardzo ciekawe zagadnienie — czy stowarzyszenie, które nie posiada własnych danych osobowych, może występować w obronie interesów obywateli, których dane osobowe są przetwarzane. Wśród praktyków i teoretyków prawa ochrony danych osobowych zdania były podzielone. To nie dziwi, bowiem nie znamy innej podobnej sprawy, w której podmiot niejako “zewnętrzny” względem procesu przetwarzania danych osobowych interweniuje w obronie interesów obywateli.

Na posiedzenie przed szamotulskim Sądem Rejonowym stawił się pełnomocnik stowarzyszenia r. pr. Adam Kuczyński. W swoim wystąpieniu powoływał się na dotychczasowe orzecznictwo sądów, które uznawały Stowarzyszenie za pokrzywdzonego, a więc podmiot uprawniony do kwestionowania umorzenia postępowania. Powoływał się także na cele, jakie przyświecały uchwaleniu RODO oraz na brzmienie art. 51 ust. 4 Konstytucji RP. Sąd Rejonowy podzielił argumentację stowarzyszenia i nakazał dalsze procedowanie zażalenia na umorzenie postępowania (Postanowienie SR w Szamotułach).

Co to oznacza? Otóż Prokuratura Okręgowa w Warszawie będzie musiała przekazać do Sądu Rejonowego w Szamotułach nasze zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania. Sąd Rejonowy będzie merytorycznie badał to zażalenie, w tym w szczególności nasze argumenty dotyczące sprzeczności tzw. “ustawy abolicyjnej” z prawem Unii Europejskiej. Jeśli Sąd Rejonowy uwzględni zażalenie, to otworzy Watchdogowi ścieżkę do wniesienia aktu oskarżenia przeciwko ponad 130 wójtom i burmistrzom, którzy nielegalnie przekazali dane osobowe wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *