Wraca temat finansowania strażnictwa i rzecznictwa z FIO

W poniedziałek – 24 listopada – odbędzie się spotkanie w Departamencie Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na temat finasowania działań strażniczych i rzeczniczych rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wyjaśniamy to. A tych z Państwa, którzy chcieliby uczestniczyć w takim spotkaniu lub mają nam coś do przekazania, prosimy o kontakt. Może warto wcześniej porozmawiać o tym co dla nas ważne.

W zeszłym miesiącu sygnalizowaliśmy, że zniknęły pieniądze przeznaczone przez rząd na wspieranie organizacji strażniczych i rzeczniczych. W Regulaminie FIO nie znalazło się nic, co by dotyczyło wydzielenia specjalnego komponentu dla takich organizacji. A przecież wcześniej był to jeden z ważniejszych postulatów zgłaszanych w ewaluacji, którą prowadzono przed przygotowaniem ostatecznej wersji Programu FIO. Przede wszystkim zaś rozwój organizacji strażniczych i rzeczniczych został wpisany do samego Programu. „Wypadł” dopiero w Regulaminie na 2015 rok.

Staraliśmy się o rozpoczęcie dyskusji nad przywróceniem priorytetowego traktowania organizacji strażniczych i rzeczniczych. Najpierw złożyliśmy uwagi w oficjalnych konsultacjach, potem przygotowaliśmy swoje propozycje dla Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO.

Spotkanie Komitetu odbyło się 30 października 2014 r. Dosyć długo czekaliśmy na informację o tym, że członkowie Komitetu uznali, iż wsparcie dla działań strażniczych i rzeczniczych jest sprawą istotną, oraz postanowiono, aby takie działania były wspierane w ramach konkursu ogólnego, w Priorytecie 3 w kierunku działania 3: Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych.

Postanowiliśmy dopytać na czym ma polegać to wspieranie. 17 listopada zapytaliśmy:

  • czy w Regulaminie FIO zostanie podana definicja działalności strażniczej i rzeczniczej oraz jak (ewentualnie) będzie przygotowywana;
  • czy po przygotowaniu definicje będą poddane ocenie zewnętrznej? Dyskusji ze środowiskiem strażniczym i rzeczniczym?
  • czy zostanie wydzielona pula pieniędzy na taką działalność i tylko na nią przeznaczona?
  • czy eksperci zostaną przeszkoleni do oceny projektów strażniczych i rzeczniczych?

Dziś dowiedzieliśmy się o możliwości spotkania w Departamencie Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pacy i Polityki Społecznej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek – 24 listopada o 10.00.

Kontakt: Katarzyna Batko-Tołuć, biuro@siecobywatelska.pl

Sytuację monitorujemy dzięki wsparciu:

loga sponsorów

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *