“Wobec ich nieodbycia”

Jak zapewne wiecie, dwóch posłów na Sejm kilka dni temu podpisało dokument, w którym przewidują i planują, co też się wydarzy po wyborach Prezydenta RP wobec ich nieodbycia. Dziś, to znaczy 10 maja 2020 r. o godzinie 21:00, zakończyły się nieodbyte wybory Prezydenta RP. Cóż zatem zrobiliśmy jako Sieć Obywatelska Watchdog Polska “wobec ich nieodbycia”? 

zdjęcie: Lukas Plewnia, CC BY-SA 2.0

Otóż kilka minut temu złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, którego treść znajdziecie TUTAJ

Kogo i o co podejrzewamy? 

Po pierwsze podejrzewamy Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobrę o to, że działając podstępnie, uniemożliwili Polkom i Polakom udział w wyborach Prezydenta RP. Wyżej wymienieni politycy  doprowadzili do tego, że w ustawie mającej na celu wprowadzenie szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zostały również wprowadzone przepisy pozbawiające Państwową Komisję Wyborczą wpływu na organizację wyborów. Ustawę tę trudno byłoby odrzucić, z uwagi na konieczność niezwłocznego wprowadzenia niezbędnych rozwiązań dotyczących sfery życia gospodarczego i społecznego. Podkreślamy przy tym, że takie działanie nie tylko rażąco narusza zasady przyzwoitej legislacji, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa, lecz także znajduje niepokojące analogie w historii parlamentaryzmu naszego zachodniego sąsiada (w 1968 roku w Republice Federalnej Niemiec, przy okazji nowelizowania ustawy o ruchu drogowym, wprowadzono do niej przepisy amnestionujące sprawców kierowniczych hitlerowskich zbrodni ludobójstwa).

Po drugie podejrzewamy członków Rady Ministrów o to, że przekroczyli swoje uprawnienia i nie dopełnili swoich obowiązków w związku z wprowadzaniem stanu klęski żywiołowej. Uważamy, że Rada Ministrów powinna była wprowadzić stan klęski żywiołowej, a nie wolno jej było inicjować uchwalania ustawy, która służyła do obejścia Konstytucji.

Co dalej?

Przewidujemy, że nasze zawiadomienie nie spotka się z uznaniem po stronie prokuratury. Jeśli postępowanie zostanie wszczęte, to może zostać w rekordowym czasie umorzone. Nie zniechęcamy się jednak, w razie czego wniesiemy zażalenie do niezawisłego sądu. 

Możesz się włączyć

W naszej opinii pokrzywdzonych w tej sprawie jest ok. 30 milionów obywatelek i obywateli naszego kraju. Każda z tych osób może zgłosić się do prokuratury jako osoba pokrzywdzona przestępstwami opisanymi w naszym zawiadomieniu. W tym celu możecie skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru (Wzór zgłoszenia). Pamiętajcie jednak, że na wysłaniu tego zgłoszeniu sprawa się nie skończy, bowiem musicie się liczyć z wezwaniem do prokuratury lub na policję celem złożenia zeznań, co nie dla każdej osoby może być komfortowe. O dalszych losach postępowania będziemy informować na bieżąco, doradzając równocześnie osobom pokrzywdzonym, co mogą zrobić. 

Możecie również złożyć swoje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pamiętając jednak o tym, że jego złożenie wiąże się również z koniecznością złożenia zeznań na policji i prokuraturze:

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Michał Zemełka

  Czy oprócz dołączenia się jako pokrzywdzony do zawiadomienia złożonego przez Sieć, ma sens prawny złożenie osobnego zawiadomienia niezależnie? Tylko takiego prostszego, jako zwykły Kowalski, czy tam Zemełka, który nie rozumie, co tu się dzieje, coś w stylu:

  “Zgodnie z ustaloną datą wyborów prezydenckich w dniu 10.05.2020, około godziny 12 udałem się na wybory do komisji obwodowej pod adresem … , jednak na miejscu okazało się, że budynek jest zamknięty i nic się nie dzieje. Oznacza to niedopełnienie obowiązków przez osoby odpowiedzialne za organizację wyborów. W związku z powyższym proszę o ustalenie winnych zaistniałej sytuacji i wyciągnięcie przewidzianych prawem konsekwencji.”

  Czy coś takiego wystarczy, jako zawiadomienie? W sensie, że nie wskazuję winnych, podstaw prawnych, i tak dalej? Czy w takim przypadku powinienem je złożyć do prokuratury rejonowej właściwej dla mojego miejsca zamieszkania/zamedowania? Jaką drogą można wysłać zgłoszenie – tu pytanie tyczy się również dołączenia jako pokrzywdzony? ePUAP jest dopuszczalny w takim przypadku? Czy to w ogóle ma sens i czy jednoczesne złożenie osobnego zawiadomienia z jednoczesnym zgłoszeniem się jako pokrzywdzony jest zgodne z prawem i nie komplikuje niepotrzebnie sytuacji?

 2. wykorzystanie zawiadomienia

  czy mogę wykorzystać Wasze zawiadomienie i po “przeróbkach” wysłać sam, jako moje?

 3. Radosław Siuda

  11.05 2020 Dołączyłem się do zawiadomienia jako pokrzywdzony. Zawiadomienie wysłałem do prokuratury faksem.

 4. Radosław Siuda

  Dzisiaj dołączyłem się do waszego zawiadomienia jako pokrzywdzony. Zawiadomienie wysłałem do prokuratury faksem.

 5. Racja

  Jak może Polonia dołączyć się do akcji? Wyjazd do prokuratury nie wchodzi w grę? Czy są inne możliwości?

 6. Tomek

  Chętnie się dołączę ale mam jedno pytanie czy uzyskam z Waszej strony (bo nie jestem prawnikiem) jakąś pomoc kiedy już zostanę wezwany na przesłuchanie?

 7. K

  Z jakiego artykułu wnieśliście wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa?

  1. Alina Czyżewska

   248, 249, 231 KK

 8. Roman Orłowski

  Chciałbym zauważyć ze swojej strony, że Wasze działanie można uznać za realizację obywatelskich obowiązków wynikających z treści art. 82 i art. 83 w związku z art. 1 Konstytucji: “Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne; Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej; Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.”

  1. Redakcja

   Dziękujemy!

 9. anon

  Chyba jesteście niepoważni, jeśli myślicie że Zbychu nie umorzy w 10 sekund?

  1. czytnico

   Niepoważnym jest wypisywanie niepoważnych autorskich wymysłów.
   Umorzenie w 10 sekund jest niemożliwe.
   Watchdog prawa do informacji WIE ( bo w swojej robocie, to widzi niejednokrotnie) że samo wypełnianie odpowiedniego formularza trwa dłużej.
   I….. zostaje w ten sposób informacja źródłowa (dokument) do dalszego ew. wykorzystania co zresztą, autorzy artykułu zapowiedzieli.
   Informacja źródłowa natomiast pozyskana od jakiegoś anona jest jedynie taka oto, że jest to wpis silnego jeno w internetgębie.

 10. Michał Zemełka

  Dostałem wczoraj pismo z prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego w każdym z trzech zgłoszonych przypadków. 🙁

 11. Paweł Karnowski

  Ja również dostałem pismo z prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego w każdym z trzech zgłoszonych przypadków.
  Pytanie co dalej w kraju w którym zawiadamiasz o popełnieniu przestępstwa i dostajesz odpowiedź że prokuratura nie widzi tutaj żadnego problemu?
  Nie jestem prawnikiem i nic z tego nie rozumiem….

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.