Wiosna i #WiosennePorzadki

27 lutego m.in. do Komitetu Wyborczego Roberta Biedronia wysłaliśmy następujący wniosek:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  • wykazu wszystkich umów, które Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP zawarł do dnia wykonania wniosku
  • informacji o wszystkich wydatkach poniesionych przez Komitet Wyborczy podczas tegorocznej kampanii wyborczej do dnia wykonania wniosku danych o wszystkich wpłatach na rzecz Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP.

Tego samego dnia dostaliśmy prośbę o doprecyzowanie wniosku z następującą informacją:

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Roberta Biedronia dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić pełną transparentność swojej gospodarki finansowej. Stoimy na stanowisku, że jawność jako wartość chroniona przez Konstytucję jest jednym z fundamentów działalności wszystkich podmiotów politycznych. Dlatego też szczególną wagę przywiązujemy do prawidłowego stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących jawności gospodarki finansowej komitetów wyborczych.

W załączniku przekazujemy prośbę o sprecyzowanie Państwa wniosku z 27 lutego 2020 r. Dzięki temu będziemy mogli udostępnić informację publiczną w oczekiwanym przez Państwa zakresie.

16 marca 2020 r. sprecyzowaliśmy wniosek, wskazując, że dotyczył on takich informacji:

Wnosimy o udostępnienie:

  • wykazu wszystkich umów, które Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP zawarł do dnia wykonania wniosku – poprzez podanie stron umów, kwot, przedmiotu umowy, daty zawarcia,
  • informacji o wszystkich wydatkach poniesionych przez Komitet Wyborczy podczas tegorocznej kampanii wyborczej do dnia wykonania wniosku –  poprzez podanie podmiotu na rzecz, którego poczyniono wydatek, kwot, przedmiot wydatku, daty wydatku,
  • danych o wszystkich wpłatach na rzecz Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP poprzez podanie podmiotu, od którego wpłynęła wpłata, kwoty i daty wpłat.
Wniosek ze względu na sytuację zostanie wykonany później

18 marca zostaliśmy poinformowani, że ze względu na sytuację w Polsce wniosek zostanie wykonany później:

Przygotowanie informacji publicznej, o którą się Państwo do nas zwrócili, wymaga analizy dokumentacji papierowej i możliwe jest wyłącznie w siedzibie komitetu wyborczego z udziałem osób odpowiedzialnych za jego obsługę finansową. Nie możemy tego zrobić w stanie zagrożenia epidemicznego, kiedy osoby, które zatrudniamy, pracują zdalnie. Z tych powodów informację publiczną wskazaną w Państwa wniosku – zgodnie z art. 13 ust. 2 u.d.i.p. – udostępnimy w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym otrzymaliśmy sprecyzowany przez Państwa wniosek (16 maja 2020 r.). Dołożymy przy tym wszelkich starań, by wniosek załatwić wcześniej, jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli na wykonywanie pracy przez osoby odpowiedzialne za obsługę finansową komitetu w jego siedzibie.

W maju rozporządzeniami Rady Ministrów zostały zmienione m.in. nakazy i zakazy dotyczące przemieszczania się, wykonywania działalności gospodarczej jednak nie wpłynęło to na wykonanie naszego wniosku.

Prośby, groźby, Twitter?

21 maja postanowiliśmy przypomnieć o naszym wniosku na Twitterze, mając nadzieję, że może to zadziała.

I udało się. 22 maja dostaliśmy telefon, że wniosek zostanie wykonany.

Dostajemy informacje i…?

25 maja dostaliśmy odpowiedź na wniosek zawierającą dwa zestawienia. Jedno z informacją o wysokości wpłaty, ale bez wskazania, od kogo one pochodzą (zestawienie wpłat). Takie informacje powinny być udostępnione, ponieważ nie są chronione – finanse partii politycznych są jawne, również w zakresie informacji o wpłacających osobach.

Drugie zestawienie zawiera wydatki Komitetów Wyborczych i jest prawie kompletne (wydatki). Jednak nie uwzględnia informacji o osobach fizycznych, które wykonywały zlecenia na rzecz komitetu.

Co dalej? Można byłoby próbować przed sądem dochodzić jawności, jaka wynika z przepisów prawa, ale do tego czasu może już nie być komitetu wyborczego. Sytuacja jest dosyć patowa – może po prostu znowu użyć Twittera?

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *