Watchdog Polska zaprasza na otwarte spotkanie w Lublinie

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza na otwarte spotkanie dot. prawa do informacji, które odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. o godz. 17.30 na Wydziale Prawa i Administracji w Lublinie (Pl. Marii-Curie Skłodowskiej 5, s. 108).
Spotkanie dotyczyć będzie praktycznego aspektu realizacji prawa do informacji. Prowadzący odwoła się do przykładów z praktyki, zwłaszcza z 13-letnich doświadczeń Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska oraz praktycznych wskazówek dotyczących stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Prawo do informacji pełni istotną rolę w ustroju demokratycznym, o czym świadczą choćby tysiące spraw, wpływające corocznie do sądów administracyjnych.
O prowadzącym
Szymon Osowski – prawnik, prezes i ekspert prawny Sieci Obywatelskiej –
Watchdog Polska, czyli stowarzyszenia, które od 13 lat działa na rzecz jawności życia publicznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i doktorant na tym Wydziale. Od lat notowany w rankingu Dziennika Gazety Prawnej najbardziej wpływowych prawników, w 2014 r. zajął dziewiąte miejsce, w 2015 r. – czternaste, w 2016 r. – dwudzieste piąte. Doceniany przez Dziennik Gazetę Prawną za działanie na rzecz przejrzystości administracji. We wrześniu 2014 r. odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
O Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska to niezależna, apolityczna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego o charakterze organizacji strażniczej i think tanku. Od 13 lat zajmuje się działalnością na rzecz jawności życia publicznego, dobrego rządzenia i rozliczalności władz. Udziela rocznie ponad 1000 porad prawnych dotyczących dostępu do informacji publicznej, samorządności i praw obywatelskich. W ostatnich latach prowadziło ponad 500 spraw sądowych. Organizuje spotkania, dyskusje i szkolenia dla mieszkańców i mieszkanek, jak również wspierama inne organizacje strażnicze. Dzieli się z obywatelami i obywatelkami wiedzą i doświadczeniem poprzez strony internetowe stowarzyszenia (www.siecobywatelska.plwww.informacjapubliczna.org,

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *