Uwagi Sieci Obywatelskiej do Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015

Przedstawiamy naszą opinię do Regulaminu FIO 2015. FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) to duży program publiczny na finansowanie tego, co ważne w państwie dla rozwoju demokracji. Zaniepokoiło nas wyeliminowanie wydzielonej części dla organizacji strażniczych i rzeczniczych. Prawdopodobnie stało się tak z powodu braku tzw. operatora, czyli firmy lub organizacji, która zajmie się rozdzielaniem pieniędzy. Zwracamy uwagę, że zamiast usuwać szczególną preferencję dla tej szczególnej grupy organizacji, należałoby zastanowić się co zrobić aby taki operator się zgłosił. Oferujemy też swoją pomoc.

Warszawa, 21 października 2014 roku

Ministerstwo Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
fio@mpips.gov.pl
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do konsultacji Regulaminu Konkursu FIO 2015, przedstawiamy uwagi Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Przede wszystkim wnioskujemy o przywrócenie komponentu dla organizacji strażniczych i rzeczniczych. Niewyłonienie operatora w poprzedniej edycji nie jest wystarczającym powodem do likwidacji komponentu. Wydaje się, że brak ofert mógł wynikać np. z warunku niełączenia funkcji operatora regionalnego z funkcją operatora dla komponentu strażniczego i rzeczniczego. Warunek taki należałoby zlikwidować i podjąć aktywne działania zachęcające operatorów z doświadczeniem w udzielaniu dotacji.

Przypominamy, że w Programie Operacyjnym FIO znalazł się zapis „Dla transparentności życia publicznego niezbędny jest także wzrost znaczenia organizacji rzeczniczych i strażniczych, czyli tych podmiotów, które zajmują się monitorowaniem działań podejmowanych przez inne instytucje, zarówno publiczne, prywatne, jak i pozarządowe oraz są wyrazicielami poglądów innych.” Wydaje się zatem, że konieczne jest zabieganie o jak najlepsze odpowiedzenie na ten cel wyznaczony uchwałą Rady Ministrów z 27 listopada 2013 r. (http://www.pozytek.gov.pl/download/files/pozytek/FIO/FIO%202014/RM-111-207-13.pdf; http://www.pozytek.gov.pl/download/files/pozytek/FIO/FIO%202014/P_FIO_2014-2020.pdf)

Jednocześnie jednak przyjęte zasady dotacyjne muszą realnie przyczyniać się do „wzrostu znaczenia organizacji rzeczniczych i strażniczych”. Aby tak się stało działania te muszą być możliwe do zaplanowania na kilka lat i znacząco dofinansowane. Sprawdziliśmy jak rozwiązują wieloletni re-granting inne ministerstwa. Prosimy o zapoznanie się z tym doświadczeniem i rozważenie analogicznych rozwiązań (Załącznik 1). Jeżeli chodzi o wysokość dotacji, to powinna ona odpowiadać ogólnej wysokości dofinansowania możliwego wedle Regulaminu Programu FIO 2015.

Warto też rozważyć wydzielenie małych lokalnych grantów dla organizacji z miast i wsi, działających strażniczo i rzeczniczo w swoich miejscowościach i pragnących wpływać na miejscowe władze. To mnogość tych inicjatyw może spowodować, że rządzenie w Polsce się zmieni. Tu też uważamy za korzystne danie możliwości wieloletniego planowania działań. Rozsądne wydaje się jednak pozostanie przy proponowanej w 2014 roku kwocie 50 tys. zł rocznie.

Zdajemy sobie sprawę, że środki na obsługę wielu małych dotacji mogą być niewystarczające. Dlatego ze swojej strony oferujemy bezpłatną pomoc w przygotowaniu wnioskodawców we współpracy z Państwem lub operatorem – poprzez system szkoleń w regionach, skupionych na przygotowaniu działania strażniczego i rzeczniczego (tym, co zajmuje najwięcej czasu w strażnictwie jest właśnie rzecznictwo, a metody są podobne – różnica polega głównie na tym czy działa się na rzecz jakiejś grupy czy też interesu publicznego), pomoc w ocenie wniosków lub w przygotowaniu ekspertów do oceny. Załączamy ulotkę (Załącznik 2) o naszym działaniu systemowym skierowanym do organizacji strażniczych oraz odsyłamy do strony.

Łączymy wyrazy szacunku,
Szymon Osowski                                       Katarzyna Batko-Tołuć
Prezes                                                      Wiceprezeska

***

22 października 2014 roku wysłaliśmy dodatkową informację, wynikającą z przemyśleń po konferencji organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego “Dobra Rada na samorząd”: http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Dobra_rada_na_samorzad.pdf

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przesłanych przez nas wczoraj uwag do Regulaminu FIO 2015, pragniemy polecić Państwa uwadze przedstawiony dziś przez Fundację Batorego raport pt. „Samorządowe Unie Personalne”, dotyczący systemowych problemów i dylematów osłabiających rolę rozwojową, planującą i kontrolną rad samorządowych.
http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/samorzadowe_unie_personalne.pdf

W raporcie pojawia się bezpośrednia rekomendacja adresowana do FIO. Mówi się mianowicie tym, że jednym z czynników poprawiających kulturę polityczną i rozliczalność rządzących jest wzmocnienie kontroli obywatelskiej: „Może to być na przykład rozwijanie przez rząd programów wspierania lokalnych organizacji strażniczych (co w pewnym sensie rozpoczęto w 2014 roku, tworząc specjalny priorytet w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, koordynowanego przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), ale także aktywne zachęcanie mieszkańców do podejmowania takich inicjatyw”. str. 24/25

Tymczasem specjalny komponent zniknął z Regulaminu FIO. Wnioskujemy o jego przywrócenie i przemyślenie – chętnie w tym pomożemy – co może stanowić sensowne wsparcie. Nie można tego też odkładać na później – to właśnie teraz dzieją się działania systemowe w tej kwestii straznictwo__profesjonalnie_i_trwale i to właśnie teraz zmieniają się władze samorządowe. To najlepszy moment.
Łączymy wyrazy szacunku,
Szymon Osowski                                            Katarzyna Batko-Tołuć
Prezes                                                           Wiceprezeska

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *