na stronie:
Dokumentacja

ePUAP pułapką dla urzędników

Dwa lata temu weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, która nakłada na podmioty publiczne obowiązek wymiany korespondencji w postępowaniu administracyjnym drogą elektroniczną – art. 39 (2). Zapytaliśmy wszystkie powiaty w Polsce, czy wywiązują się z tego obowiązku. Nie wywiązują się. Państwo chce zmniejszyć wydatki na administrację publiczną, dlatego już wkrótce list polecony z…