na stronie:
Dokumentacja

Zapewnienie dostępu do energii to zadanie publiczne

Informacja publiczna stanowi jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł wiedzy na temat działań organów władzy i innych podmiotów publicznych. Jej głównym zadaniem jest obywatelska kontrola wydatkowania środków publicznych. Jednakże Ustawa o dostępie do informacji publicznej może dotyczyć również podmiotów prywatnych. Przykładowo prywatnych przedsiębiorstw, które wykonują zadania publiczne. Zadaniem publicznym może być dostarczanie energii elektrycznej lub ciepła,…