na stronie:
Dokumentacja

ALERT – możliwe „przestępstwo” w NBP

Na podstawie art. 3a Prawa prasowego pytania dziennikarzy dotyczące działania instytucji publicznych muszą być traktowane jako wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje, że wnioski mogą być składane ustnie (szybkość postępowania). Jeżeli dziennikarze zadali pytania o wynagrodzenia konkretnych osób zatrudnionych w Narodowym Banku Polskim podczas konferencji, to skutecznie złożyli wnioski…