na stronie:
Dokumentacja

Nie(jawne) komisje etyczne

Doświadczenia na zwierzętach to temat, który budzi skrajne emocje w opinii publicznej. Niewiele osób wie, że w Polsce powołane zostały organy, które mają czuwać nad ochroną zwierząt wykorzystywanych w takich doświadczeniach. Być może dlatego, że same bronią się one przed transparentnością swoich działań. Organami, o których mowa, są lokalne komisje etyczne ds. doświadczeń na zwierzętach…

Dokumentacja

Sieć Watchdog w Lublinie

Odwiedzamy ośrodki akademickie w polskich miastach, aby rozmawiać o znaczeniu jawności. Tym razem nasz prezes – Szymon Osowski, wziął udział w trzech spotkaniach na dwóch lubelskich uniwersytetach. Warsztaty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Szkolenie dla studentów i studentek z dostępu do informacji publicznej odbyło się w Collegium Iuridicum (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Udało…