na stronie:
Dokumentacja

NIK o dostępie do informacji publicznej w administracji rządowej

Pod koniec kwietnia Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport Udostępnienie informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej.  NIK bliżej przyjrzał się, jak w latach 2019-2022 prawo do informacji realizowały:  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,  Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ministerstwo Edukacji i Nauki; Ministerstwo Infrastruktury; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej; Ministerstwo…