na stronie:
Dokumentacja

Apel w sprawie transparentności rozmów trójstronnych

Ponad 40 organizacji pozarządowych i związków zawodowych zajmujących się przejrzystością, mediami, demokracją i prawami cyfrowymi zwróciło się do członków Komisji Europejskiej i europarlamentarzystów o jak najszybsze zapewnienie przejrzystości rozmów trójstronnych dotyczących przepisów o rynkach cyfrowych –  Digital Market Act (DMA) oraz o usługach cyfrowych – Digital Service Act (DSA). Te dwa akty prawne są kluczowe…