na stronie:
Dokumentacja

Apel w sprawie transparentności rozmów trójstronnych

Ponad 40 organizacji pozarządowych i związków zawodowych zajmujących się przejrzystością, mediami, demokracją i prawami cyfrowymi zwróciło się do członków Komisji Europejskiej i europarlamentarzystów o jak najszybsze zapewnienie przejrzystości rozmów trójstronnych dotyczących przepisów o rynkach cyfrowych –  Digital Market Act (DMA) oraz o usługach cyfrowych – Digital Service Act (DSA). Te dwa akty prawne są kluczowe…

Dokumentacja

Co nas czeka w 2022? Możliwe zmiany w dostępie do informacji UE

W połowie listopada, z inicjatywy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (ERPO) – Emily O’Reilly – odbyła się konferencja, podczas której rzeczniczka wezwała instytucje Unii Europejskiej do zmian w przepisach regulujących dostęp do informacji w UE. Czy w 2022 roku Unię Europejską czekają zmiany w tym zakresie? Podczas wspomnianej konferencji wypowiadali się przedstawiciele komisji, parlamentu, rady UE,…