Stanowisko w sprawie negocjowania TIIP

Podpisaliśmy się pod stanowiskiem przeciwstawiającym się przyjętemu sposobowi negocjowania TTIP (Transatlantyckie Porozumienie Handlowo-Inwestycyjne) po to by doprowadzić do transparentnej i demokratycznej debaty publicznej.

tiip_09vg

Nasze szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że negocjacje odbywają się zamkniętymi drzwiami, nie towarzyszą im wszechstronne i wyczerpujące konsultacje publiczne. Parlamenty narodowe nie są nawet informowane o stanowisku jakie zajmuje w nich Komisja Europejska.

Dlatego oczekujemy:

a) przejrzystości negocjacji: to co proponuje Komisja Europejska, jak i inne dokumenty negocjacyjne, powinny być publicznie dostępne, gdyż tylko to pozwoli na otwartą i krytyczną debatę na temat TTIP.

b) demokratycznych standardów w pracy nad porozumieniem, w tym publicznej kontroli i oceny wynegocjowanych tekstów, co zapewniłoby, że będzie realizowany interes publiczny, wymaga to włączenia w te prace Parlamentu Europejskiego, debaty w parlamentach narodowych, udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych i innych zainteresowanych grup.

Całe stanowisko i podpisy wszystkich sygnatariuszy dostępne są tutaj.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *