SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) jest partnerem akcji Masz Głos, Masz Wybór

W 2012 roku Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zostało zaproszone do akcji Masz Głos, Masz Wybór w charakterze organizacji partnerskiej.

Dzięki temu mamy możliwość upowszechnienia doświadczeń z naszych dwóch przedsięwzięć – monitoringu funduszu korkowego i monitoringu funduszu sołeckiego. Od 11 do 13 maja 2012 roku spotkamy się z kilkudziesięcioma osobami, które zgłosiły się do prowadzonych przez nas zadań. 

Co to jest akcja Masz Głos Masz Wybór?
Akcja Masz Głos, Masz Wybór realizowana jest od 2002 roku i ma na celu doprowadzenie do tego, aby władze i mieszkańcy lokalnych społeczności rozmawiali ze sobą o sprawach gminy. Działania akcji miały miejsce już w 600 miejscowościach. Kluczowe hasła tej inicjatywy to zwiększanie frekwencji wyborczej, dobre prawo wyborcze, świadomy udział w wyborach, realizacja obietnic wyborczych oraz debata władz i mieszkańców. To właśnie kwestia relacji pomiędzy władzami a mieszkańcami jest powodem naszej obecności w akacji.

Kto realizuje akcję Masz Głos Masz Wybór?
Początkowo projekt ten realizowany był głównie przez Fundację im. Stefana Batorego. W 2006 roku dołączyło Stowarzyszenie Szkoła Liderów, a od 2012 roku grupa organizacji: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju i nasze Stowarzyszenie. Organizacje te zostały partnerami.

Jak jest rola partnerów?
Każda z organizacji przygotowała scenariusze działania dla uczestników akcji. Dotyczą one trzech obszarów, które mają istotne znaczenie dla debaty władz z mieszkańcami: zagospodarowania przestrzeni publicznej, lokalnego budżetu i przepływu informacji .

Kim są uczestnicy akcji?
Do akcji zgłaszają się organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz lokalne media. W 2012 jest to w sumie 170 inicjatyw. Uczestnicy – we współpracy z władzami gminy lub miasta – realizują jedno z zadań zaproponowanych przez organizatorów.

Co proponuje Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich?
W 2011 roku przeprowadziliśmy pilotażowy monitoring funduszu korkowego w kilkunastu gminach w Polsce. Realizatorami działań byli lokalni aktywiści, którzy otrzymali od nas zestaw instrukcji i szkolenie oraz możliwość przechowywania zebranych danych na stronie internetowej. W 2012 osoby te podzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami akcji Masz Głos, Masz Wybór. Będą też prowadzić lokalne debaty o funduszu korkowym. Nowe organizacje, które zgłosiły się do akcji Masz Głos, Masz Wybór skorzystają z ulepszonego zestawu pytań i zgromadzonego doświadczenia. Również one będą miały za zadanie zorganizowanie debaty. Scenariusz całego przedsięwzięcia został opisany tutaj.

Drugim zadaniem, które zaproponowaliśmy w obszarze dyskusji o budżecie gminy jest przygotowanie mieszkańców wsi do wspólnego decydowania o funduszu sołeckim. Korzystamy tu z naszego ponad trzyletniego doświadczenia we wspieraniu mieszkańców pragnących w pełni korzystać ze swoich praw przy podejmowaniu decyzjo o funduszu sołeckim.

Więcej na temat scenariusza zadania można przeczytać tutaj. Do każdego z zadań trwa ciągły nabór. SLLGO oferuje wsparcie szkoleniowe – 11-13 maja 2012 roku oraz stałe poradnictwo pod numerem telefonu 22 844 73 55. Zgłoszenia przyjmowane są przez specjalny formularz. Koordynatorką udziału SLLGO w akcji Masz Głos, Masz Wybór jest Magdalena Pieczyńska: magdalena.pieczynska@sllgo.pl.

ZAPRASZAMY!                        

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *