Rekrutacja do najnowszej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych zakończyła się 5.12.2021