Sąd za jawnością list poparcia kandydatów do KRS

Władza nie może działać w ukryciu – WSA w Warszawie uchyla decyzję Kancelarii Sejmu RP w sprawie utajnienia list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa (II SA/Wa 520/18).

zdjęcie: Ewa Ivanova

Zmiana przepisów dotyczących wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa była przedmiotem licznych debat, a obowiązującym przepisom słusznie zarzucano niekonstytucyjność. Do problemów, jakie wprowadził ustawodawca, należy dołożyć proces wyboru kandydatów do KRS. Fundamentalną sprawą jest maksymalna jawność procesu wyłaniania składu Krajowej Rady Sądownictwa. Procedura zgłaszania kandydatów zakłada odpowiednią liczbę osób lub sędziów popierających danego kandydata. Chcąc dowiedzieć się, w jakiej liczbie i przez kogo popierani są kandydaci startujący w ostatnich wyborach do KRS, zwróciliśmy się do Kancelarii Sejmu RP o udostępnienie:

– skanów wszystkich dokumentów złożonych w ramach zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa,

– w przypadku wyłączenia jawności jakiejkolwiek części wnioskowanych informacji wnosimy o wydanie w tym zakresie decyzji.

Kancelaria Sejmu RP odmówiła udostępnienie dokumentów, co było przedmiotem wyroku sądu. Głównym argumentem odmowy był przepis art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa:

Zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z art. 11a i art. 11b Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników.

Druga kwestia dotyczyła wyłączenia jawności imion i nazwisk osób popierających kandydatów do KRS, ze względu na ochronę ich prywatności.

Sąd podzielił zarzuty postawione przez Stowarzyszenie:

  • Przede wszystkim WSA zauważył, że art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie przewiduje odmiennej procedury udostępniania informacji publicznej,
  • przepis ten jednocześnie nie kreuje przesłanek do odmowy udostępnienia informacji publicznej,
  • art.5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, mimo że daje możliwość wyłączenia jawności ze względu na prywatności, to nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, a zatem sędziów popierających kandydatów na członków KRS,
  • w zakresie osób prywatnych, które złożyły poparcie, sąd nie mógł się wypowiedzieć, ponieważ Kancelaria Sejmu RP nie uzasadniła szczegółowo tej kwestii.

Znamienne są słowa, od których zaczęło się ustne uzasadnienie wyroku:

Władza nie może działać w ukryciu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Pisaliśmy wcześniej o tej sprawie:

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *