Jak zachęcić mieszkańców do debaty wokół raportu o stanie gminy? – ruszamy z projektem!

W 2019 roku wójtowie, burmistrzowie i prezydenci po raz pierwszy musieli przedstawić radnym i mieszkańcom raport o stanie gminy, czyli rodzaj sprawozdania za 2018 rok. Zapraszamy do udziału w projekcie, który ma pomóc gminom zaangażować mieszkańców w debatę wokół raportu.

Raport o stanie gminy to sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta dotyczące wdrażania lokalnych programów i uchwał w danym roku. Dokument musi być złożony do 31 maja każdego roku, tak by podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu, odbyła się również debata wokół raportu. 

W dyskusji nad raportem mogą uczestniczyć mieszkańcy i taki był przede wszystkim cel ustawodawcy – coroczny raport o stanie gminy miał zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. 

Choć raport o stanie gminy to świetny sposób na włączenie mieszkańców i mieszkanek we współdecydowanie o miejscu, w którym mieszkają, z naszych badań wynika, że w 84% gmin, które odpowiedziały na naszą ankietę (1401), do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec. Powodów tej sytuacji może być wiele – może urząd nie informował o możliwości wzięcia udziału w debacie, może nigdy wcześniej nie proszono mieszkańców o zabranie głosu i nie są do tego przyzwyczajeni, a może po prostu raport jest napisany takim językiem, że trudno go zrozumieć. Piszemy o tym w naszym raporcie dotyczącym udziału mieszkańców w raporcie o stanie gminy [Kto rozmawia o tym, co w gminie piszczy].

Chcąc, by coroczna publikacja raportu o stanie gminy była okazją do rozmowy o lokalnych sprawach, w którą zaangażują się mieszkańcy, ruszamy z projektem skierowanym do gmin z całej Polski. Zapraszamy do współpracy „szczęśliwą dziesiątkę” gmin, z którymi chcemy wypracować dobre praktyki dotyczące tworzenia raportu. Od początku planowania działań są już z nami cztery gminy partnerskie (Pawonków, Iława, Sędziejowice, Piastów), sześć pozostałych zostanie wyłonionych w drodze rekrutacji. Czekamy na urzędy, dla których priorytetem jest zaangażowanie mieszkańców i radnych w debatę o raporcie o stanie gminy. W ramach projektu oferujemy m.in. wsparcie ekspertów i pomoc w skutecznym komunikowaniu się z mieszkańcami.

 
Co oferujemy?
 • Szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności w zakresie angażowania, prezentowania danych dla wójta/burmistrza/prezydenta, radnych, urzędników. Pierwsze szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 3-4 grudnia 2020 roku. Drugie – w marcu lub kwietniu 2021 roku;
 • Okazję do wymiany doświadczeń dotyczących dobrych praktyk między uczestnikami projektu;
 • Możliwość sieciowania się z innymi gminami, którym zależy na zaangażowaniu mieszkańców w proces tworzenie raportu;
 • Pomoc przy zaplanowaniu spotkań dla mieszkańców oraz profesjonalną facylitację spotkania;
 • Sporządzenie podsumowań ze spotkań z mieszkańcami, które mogą być dobrym źródłem informacji przy tworzeniu raportu;
 • Mentoring i możliwość konsultacji z ekspertami i ekspertkami z zakresu angażowania i konsultacji społecznych;
 • Webinaria merytoryczne dla urzędników oraz radnych;
 • Udział w konferencji podsumowującej projekt.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Od zgłaszającej się gminy oczekujemy zaangażowania, udostępnienia sali na spotkania z mieszkańcami i radnymi, pokrycia kosztów dojazdu na szkolenie do Warszawy (koszty szkolenia pokrywają organizatorzy).  

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 października 2020 roku (do północy). Z wybranymi gminami będziemy kontaktować się telefonicznie. Listę gmin zaproszonych do projektu opublikujemy 5 listopada. 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. mieszkaniec głuszy

  Aby debatować dobrze, dobrze jest WIEDZIEĆ o czym się debatuje.
  Jeśli nie dysponuje się informacją źródłową, bardzo łatwo można stać się ofiarą informacyjnej manipulacji i wyjść na tzw.głupa.
  Widocznie ludzie, nie lubią uchodzić za głupa.

 2. Rzeszotarianin

  Wiemy już że warto zachęcać mieszkańców gmin do dyskusji i że można to zrobić korzystając z w/w projektu. Jak zachęcić gminę do wzięcia w nim udziału?

 3. UG Chełm

  Czy szkolenie będzie w innej formie ze względu na obostrzenia w kraju, t.j. formie online? Będzie wyznaczony inny termin?

  1. Agnieszka Podgórska

   Oczywiście dostosujemy się do obostrzeń. Część szkolenia będzie w formie online, a część integracyjną przeprowadzimy w innym terminie ustalonym z gminami zaproszonymi do projektu

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *