Pytamy kandydata na dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej o stosunek do jawności

Nadzwyczajne wybory nowego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie to dobry moment, żeby powrócić do kwestii jawności działania Adwokatury.

 

lawyer-2883819 listopada 2016 r. odbędą się wybory nowego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Poprzedni dziekan ustąpił ze stanowiska, co wiązało się z kontrowersjami dotyczącymi afery reprywatyzacyjnej (zob. Oświadczenie ustępującego dziekana ORA w Warszawie).

Samorządy zawodowe w Konstytucji RP

Adwokatura (tak jak m.in. samorządy radców prawnych, komorników, itd.) pełni ważną dla nas wszystkich funkcję, związaną m.in. z egzekwowaniem odpowiedzialności za naruszenie norm etyki zawodowej. To właśnie samorządy zawodowej dokonują oceny, czy adwokat nie naruszył obowiązujących zasad etycznego działania. O samorządach zawodowych stanowi art. 17 Konstytucji RP, co podkreśla znaczenie ich działania w naszym państwie. Warto przypomnieć, że adwokatura – zgodnie z art. 1 ust. 1 Prawa o adwokaturze – jest powołana m.in. do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich.

Pytamy kandydata o stosunek do jawnego działania

Kandydowanie na funkcję dziekana ORA publicznie ogłosił adwokat Mikołaj Pietrzak. Skierowaliśmy do mecenasa pismo, chcąc poznać zdanie kandydata na temat jawnego działania adwokatury.

Zadaliśmy mecenasowi Pietrzakowi następujące pytania:

  • Jaki jest Pana stosunek do uchwały nr 56/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z 15 stycznia 2016 r. sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.) – czy w Pana ocenie zachodzi potrzeba skierowania wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o dostępie do informacji publicznej? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
  • Co Pan sądzi o jawności orzeczeń dyscyplinarnych adwokatów? Czy jako dziekan ORA w Warszawie udostępniłby Pan te informacje w internecie, na stronie ORA w Warszawie?
  • Jakie jest Pana stanowisko w sprawie braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ORA w Warszawie?

Pytania te dotyczą, w naszej ocenie, fundamentalnych kwestii dla jawnego działania samorządów zawodowych. Zwłaszcza jawności orzeczeń dyscyplinarnych – w tym zakresie Sieć Obywatelska Watchdog Polska prowadzi i pomaga w wielu sprawach dotyczących ujawnienia tych informacji.

Gdy poznamy innych kandydatów i kandydatki na funkcje dziekana ORA w Warszawie, do nich także skierujemy powyższe pytania. Termin zgłaszania kandydatur upłynął 15 listopada 2016 r.

Czy podczas debaty będzie mowa o jawności?

Te same pytania skierowaliśmy na adres rzecznika prasowego ORA w Warszawie, ponieważ w informacji na Facebooku napisano, że „debata przewiduje odpowiedzi na pytania zadane przez członków Izby Adwokackiej w Warszawie”, mamy nadzieję, że znajdzie się miejsce na pytania naszego Stowarzyszenia. Będzie to dobra okazja, aby do postawionych kwestii odnieśli się wszyscy kandydaci i kandydatki.

Adwokatura w obronie praw człowieka

15 października 2016 r. odbyła się zorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką konferencja pn. „Adwokatura w obronie praw człowieka”. W związku z tym skierowaliśmy do NRA wystąpienie, w którym zwróciliśmy uwagę na:

  • problematykę obowiązków profesjonalnych pełnomocników, reprezentujących podmioty publiczne,
  • znaczenie dla prawa do informacji potencjalnego wniosku do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o dostępie do informacji publicznej, który może być skierowany przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Więcej: Adwokaci, chrońcie prawo do informacji 

AKTUALIZACJA 17 listopada 2016 r.

Na strona Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie opublikowano listę kandydatów na funkcję dziekana w nadchodzących wyborach. Skontaktowaliśmy się z kandydatami:

  • Krzysztofem Boszko – pismo skierowaliśmy mailem,
  • Marcinem Mazurem – pismo skierowaliśmy mailem (aktualizacja – nasze pismo nie trafiło do kandydata, lecz do innego adwokata Marcina Mazura, który nie kandyduje na to stanowisko)
  • Robertem Rynkun-Wernerem – pismo wysłaliśmy na profil mecenasa na Facebook’u, ponieważ nie udało nam się znaleźć w Internecie adresu e-mail jego kancelarii,
  • Sławomirem Zdunkiem – pismo wysłaliśmy na profil mecenasa na Facebook’u, ponieważ i w tym wypadku nie udało się znaleźć adresu e-mail kancelarii,
  • Jackiem Wilkiem – pismo wysłaliśmy do rzecznika prasowego ORA z prośbą o przekazanie do kandydata. W Internecie znaleźliśmy dwie kancelarie, w których wskazano adwokata Jacka Wilka. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ustalić, pod który adres wysłać pismo.

Czekamy na odpowiedź oraz na wieczorną debatę kandydatów na dziekana ORA w Warszawie. Czy podczas spotkania zostaną zadane pytania dotyczące jawnego działania Adwokatury, które skierowaliśmy do rzecznika prasowego, oraz które zadają nasi zwolennicy na Facebook’u?

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *