Prokuratura ponownie zajmie się komitetami wyborczymi Komorowskiego i Dudy

Co połączyło komitety wyborcze Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy? Niechęć do pokazania wydatków. Warszawski sąd uwzględnił zażalenie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania.

ejseycn

Kampania wyborcza, powiedzieliśmy: „sprawdzam”

W maju 2015 r. – jeszcze przed wyborami prezydenckimi – nasze Stowarzyszenie zawnioskowało do Komitetu Wyborczego Bronisława Komorowskiego oraz Komitetu Wyborczego Andrzeja Dudy o:

  • udostępnienie wykazu wszystkich umów, zawartych podczas kampanii wyborczej przez Komitety Wyborcze Kandydatów na Prezydenta RP
  • udostępnienie informacji o wszystkich wydatkach poniesionych przez Komitet Wyborczy podczas tegorocznej kampanii wyborczej

Zob.: Jawności nie wystarczy obiecać, trzeba ją też wdrażać

Poza tym, do kandydatów na Prezydenta RP wystąpiliśmy z apelem o:

  • złożenie obietnicy upublicznienia i bieżącego aktualizowania wydatków Kancelarii Prezydenta RP oraz udostępnienia tego rejestru w BIP-ie, upublicznienia treści wszystkich opinii zamawianych przez Kancelarię Prezydenta RP oraz nazwisk ich autorów, bieżącego publikowania rejestru wejść i wyjść, upublicznienie i bieżącego aktualizowania rejestru wydatków partii politycznych
  • opublikowanie – jeszcze przed wyborami – informacji o otrzymanych darowiznach ( apel do Andrzeja Dudy, apel do Bronisława Komorowskiego)
Telefon do komitetu i zapewnienie o udzieleniu odpowiedzi

Dwa dni po wysłaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, pracownica Sieci Watchdog skontaktowała się telefonicznie z komitetami wyborczymi, które potwierdziły otrzymanie wniosku. KW Bronisława Komorowskiego poinformował ponadto, że odpowiedź zostanie udzielona przed drugą tura wyborów i nie będzie potrzeba na to 14 ustawowych dni. Z kolei KW Andrzeja Dudy poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona możliwie najszybciej.

Ponadto otrzymaliśmy odpowiedź mailową od Krzysztofa Sobolewskiego, pełnomocnika KW Kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zapewnił nas, że wniosek zostanie rozpatrzony „priorytetowo”.

komitety_odp-pelnomocnika-komitetu-wyborczego

Po upływie 14 dni od złożenia wniosku – zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Na początku czerwca złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez KW Bronisława Komorowskiego i KW Andrzeja Dudy z uwagi na to, że pomimo ustawowego maksymalnego terminu 14 dni nie uzyskaliśmy żądanych informacji.

Ponadto złożyliśmy dwa zawiadomienia na PiS i PO, z uwagi na nieudostępnienie informacji o wydatkach i wpływach partii politycznych. Prokuratura rozpatrywała łącznie 4 zawiadomienia.

Prokuratura – umorzenie postępowania

28 czerwca 2016 r. prokuratura umorzyła dochodzenie. Postanowienie o umorzeniu nie zostało uzasadnione. Złożyliśmy zażalenie na to postanowienie do sądu rejonowego.

Sąd – prokuratura nie wyjaśniła podstawowych kwestii

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa uwzględnił nasze zażalenie.

uzasad1_komitety-wyborcze

Krytycznie oceniono działania prokuratury wobec komitetów wyborczych, w tym zwłaszcza zwrócono uwagę na to, że:

  • postanowienie nie zawiera uzasadnienia, co utrudnia kontrolę prowadzonego postępowania. Nie ma obowiązku uzasadniania takich postanowień, niemniej jednak organ prowadzący postępowanie może to zrobić i byłoby to wskazane,
  • śledztwo umorzono przedwcześnie, bo nie dokonano wszystkich czynności procesowych w sprawie,
  • prokuratura nie ustaliła kręgu osób odpowiedzialnych za podejmowane decyzje w sprawie udostępniania informacji,
  • nie ustalono przyczyn, dla których podmioty zobowiązane nie przekazały żądanych informacji,
  • należałoby przesłuchać pracowników biur i komitetów wyborczych na okoliczność nieudostępnienia informacji.

uzasad2_komitety-wyborcze

Sprawą ponownie zajmie się prokuratura. Czekamy na efekty prowadzonego postępowania.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *