Prawo i Sprawiedliwość po wyrokach udostępnia wyciągi bankowe

W czerwcu 2017 r. złożyliśmy do Prawa i Sprawiedliwości wniosek o udostępnienie skanów wyciągów i historii rachunków bankowych partii z listopada 2016 r. Po prawie dwóch latach partia udostępniła te dane.

Pierwszą reakcją na nasz wniosek była odmowa. Partia uznała, że nasz wniosek nie spełnia podstawowego warunku formalnego, tj. nie określa przedmiotu i zakresu żądanej informacji publicznej, co uniemożliwia jego realizację. Partia zaznaczyła, że jeśli doprecyzujemy, o udokumentowanie jakich wydatków nam chodzi, nasz wniosek zostanie rozpatrzony. PiS poinformowało też, że wnioskowane informacje są w Państwowej Komisji Wyborczej.

Droga do jawności przez sądy

Nie zgodziliśmy się z tym stanowiskiem i złożyliśmy skargę na bezczynność partii do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wyrokiem z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt II SAB/Wa 394/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał Prawo i Sprawiedliwość do wykonania wniosku. Więcej o tym wyroku piszemy w tekście Co ukrywa PiS?.

Partia złożyła od tego wyroku skargę kasacyjną, którą 11 stycznia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił (sygn. akt I OSK 1478/18).

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił:

Pismo z dnia 23 czerwca 2017 r. oprócz wskazania na brak możliwości załatwienia wniosku ze względu na jego nieprecyzyjne sformułowanie, dotknęło w swojej treści także możliwych (poza udostępnieniem informacji publicznej) na gruncie u.d.i.p. reakcji podmiotu zobowiązanego, a więc: formy pisma informującego o braku podstaw do uznania, że wniosek dotyczy informacji publicznej oraz formy decyzji o odmowie jej udostępnienia z powołaniem się na wyłączenia ustawowe.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd I instancji prawidłowo przyjął, że z wniosku Stowarzyszenia o udzielenie informacji publicznej jasno wynikał przedmiot i zakres żądania, co obligowało zobowiązaną partię do jego załatwienia zgodnie z przepisami u.d.i.p., a prawidłowe zastosowanie przepisów ustawy zwalniałoby partię z zarzutu bezczynności w jego rozpoznaniu.

Prawo i Sprawiedliwość udostępnia wyciągi i odmawia dostępu do informacji o wpłacających składki

Dostaliśmy wyciągi z kont bankowych z listopada 2016 r. W udostępnionych dokumentach partia wyłączyła jawność w zakresie osób wpłacających, wydając w tym zakresie decyzję odmowną. Będziemy ją kwestionować – imiona i nazwiska członków partii są jawne.

Udostępniamy (część 1,2,3,4) przekazane nam wyciągi i zaczynamy je przeglądać:

Jednak należy docenić, że w udostępnionych wyciągach nie została wyłączona jawność nazw przedsiębiorców, których to danych nie udostępniła nam partia Wiosna Roberta Biedronia –  Wiosna Roberta Biedronia kontra jawność.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *