Prawo do informacji jako prawo człowieka – Strasburg wyrokuje

8 listopada 2016 roku o godzinie 15.00 Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ogłosi wyrok dotyczący skargi Węgierskiego Komitetu Helsińskiego na państwo węgierskie (numer sprawy 18030/11). Chodzi o odmowę informacji o pracach obrońców z urzędu.

Węgierski Komitet Helsiński to organizacja sprawdzająca, na ile węgierskie instytucje działają w zgodzie z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, podejmuje działania na rzecz naprawienia sytuacji. Prowadząc monitoring jakości obrony zapewnianej z urzędu, organizacja zadała pytanie różnym policyjnym komendom i biurom o nazwiska wybranych przez nie w 2008 roku obrońców z urzędu i liczbę spraw, która przypada na każdego z nich. Podstawą do wnioskowania była ustawa o danych z 1992 roku. Jako że informacji odmówiono, organizacja zwróciła się do sądu i w 2009 roku wygrała w pierwszej instancji, ale w drugiej sąd stwierdził, że obrońca z urzędu nie wykonuje funkcji związanej z interesem publicznym i dlatego nie można  udostępniać informacji na jego temat na podstawie ustawy z 1992 roku. Ten werdykt został podtrzymany przez węgierski Sąd Najwyższy.

Organizacja zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podnosząc, że odmawiając tej informacji, nie spełniono wymagań dotyczących prawa do informacji zapewnianego w artykule 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (wolność słowa). Sprawa została skierowana do Wielkiej Izby i po wysłuchaniu, które miało miejsce rok wcześniej (4 listopada 2015 roku), 8 listopada 2016 roku ogłoszony będzie wyrok.
Podstrona z informacjami o sprawie.

WYROK: nastąpiło pogwałcenie artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – notatka prasowa (jesteśmy w  trakcie tłumaczenia) oraz pełen wyrok.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *