Skarga

Kiedy masz zastrzeżenia do pracy wójta czy rady gminy, zauważysz nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu gminy czy jakiejś gminnej jednostki, możesz złożyć na nich skargę.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

art. 63 Konstytucji

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego

Jeżeli będzie ona dotyczyła wójta, to należy ją złożyć do rady gminy, a jeśli to prace rady budzą zastrzeżenia, to skarga powinna trafić do wojewody lub regionalnej izby obrachunkowej (w sprawach finansowych). 

Odpowiedź musi nastąpić bez zbędnej zwłoki (czyli możliwie szybko), nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty złożenia skargi. 

Skargę można wysłać pocztą elektroniczną, faksem, ustnie do protokołu, za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjnie, pisemnie. W przypadku niezałatwienia skargi w terminie można skorzystać z art. 36-38 KPA, czyli z ponaglenia. Jeśli nie zostanie uwzględniona, nie przysługuje nam skarga do sądu.

Specjalna komisja w radzie

Jeśli składasz wniosek, skargę lub petycję do rady gminy, w pierwszej kolejności zajmie się nią specjalna komisja – skarg, wniosków i petycji. W jej posiedzeniu możesz uczestniczyć. Zasady i tryb jej działania określa statut gminy. Warto przyjrzeć się przepisom statutu poświęconym komisji skarg, wniosków i petycji, z nich dowiemy się również, czy na przykład statut nałożył na radę obowiązek informowania o posiedzeniu. 

Ostateczną decyzję dotyczącą skargi podejmie cała rada w obowiązkowym głosowaniu utrwalającym imienny wykaz głosów oddanych przez poszczególnych radnych. Jeśli Rada Gminy nie podejmie stosownej uchwały w terminie 30 dni od złożenia skargi, skarżący może wnieść ponaglenie z art. 37 KPA.

Skarga uznana za zasadną nie jest jednoznaczna z podjęciem jakiegoś działania (np. celem wyciągnięcia konsekwencji za naruszenie). Często jest to po prostu potwierdzeniem racji skarżącego.

Wzór skargi

Edytowalny wzór skargi

Do tej pory w serii Prawa są do używania ukazały się następujące artykuły:

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. Anita Jagiełło

  Witam, otrzymałam odpowiedź o tym iż moja skarga na burmistrza była zasadna, jest to satysfakcja oczywiście. Pytanie co dalej jakie konsekwencje ponoć burmistrz lub czego może żądać. Czy burmistrz jest zobligowany do zmiany sposobu działania, czy naprawi szkodę? Czy może zmienić decyzję? Czy do zmiany decyzji na podstawie skargi mogę go jakoś przymusić? Czy jedynie pozostaje mi satysfakcja?

  1. Paula Kłucińska

   Niestety nie ma żadnych szczególnych środków do egzekwowania skargi. Wiele zależy również od tego, czego dotyczyła skarga i co wynika z uzasadnienia jej uwzględnienia. Zachęcam do skonsultowania sprawy w naszej poradni prawnej: https://porady.siecobywatelska.pl/ Można też napisać bezpośrednio na adres: porady@siecobywatelska.pl

   1. fifi

    to po co istnieją takie prawa skoro nie są egzekwowalne

 2. Mikita Grazyna

  Witam pani z obslugi jest niekompetentna i nie chce pomagac starszym osobom! Od paru dni probuje sie dowiedziec dlaczego nie moge wyplacic pieniedzy z bankomatu. Pani stwierdzila ze mam pieniadze a na infolini mowia ze powod niewyplacenia jest brak srodkow na koncie. Siedziba znajduje sie w Opolu bank BPS. Pani rozlacza polaczenie i nie chce udzielac odpowiedzi. Co to wogole ma znaczyc?

 3. am

  W kolbudach rada gminy oddala wszelkie skargi na podstawie rekomendacji przewodniczącego rady, sami radni nawet się z treścią skargi nie bardzo zapoznają. Do starostwa też nie ma co uderzać bo się znają i wszyscy urzędnicy wiedzą że taki skargi się wyrzuca do kosza lub dyplomatycznie odpisuje żeby obywatel nie zawracał więcej czterech liter…

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *