Pierwszy etap monitoringu za nami, nadszedł czas pisania raportów – relacja z drugiego spotkania uczestników Obywatelskiego Monitoringu Sportu

Wreszcie 17 osób prowadzących monitoring sportu miało okazję spotkać się i opowiedzieć sobie nawzajem, jak wyglądało zdobywanie dokumentów, prowadzenie wywiadów i obserwacja obiektów sportowych w ich gminach. Wymiana doświadczeń pozwoliła stwierdzić, że nie ma jednolitego sposobu zarządzania sportem na poziomie lokalnym.

Zależy on przede wszystkim od wielkości gminy – to wpływa na liczbę dokumentów dotyczących sportu, organów i jednostek podejmujących decyzje, sposoby rozdzielania funduszy etc. A że Lokalne Strażniczki i Lokalni Strażnicy monitorują gminy o liczbie mieszkańców od kilku tysięcy do prawie dwumilionowej Warszawy, dane przez nich zebrane były bardzo różne. Tym cenniejsza jest ich praca i tym więcej korzyści może przynieść wszystkim osobom zainteresowanym zarządzaniem sportem w gminach, ale również przejrzystością działania administracji. Podkreślała to pani profesor Jolanta Żyśko z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, która podczas spotkania wygłosiła wykład na temat społecznej roli sportu w polityce na szczeblu lokalnym. Film z wykładu zostanie opublikowany w grudniu na stronie Obywatelskiego Monitoringu Sportu: sport.siecobywatelska.pl w zakładce Baza Wiedzy.

2004 Marine Corps Marathon

Poza podsumowaniem dotychczasowej pracy, przedyskutowaniem dylematów i pierwszych wniosków, uczestniczki i uczestnicy przygotowywali się do pisania raportów z monitoringu. Rozmawialiśmy między innymi o tym, jak powinien być zbudowany raport, do kogo go kierować i jak formułować rekomendacje. Teraz nadszedł czas wcielania zdobytej na szkoleniu wiedzy w życie. Lokalne Strażniczki i Lokalni Strażnicy muszą przedstawić zwięźle zdobyte dane, wyciągnąć z nich wnioski, wskazując mocne i słabe strony zarządzania sportem w ich gminach oraz spisać swoje rekomendacje. Życzymy powodzenia i czekamy na efekty pracy!

Artykuł ze strony Portalu Organizacji Strażniczych – www.watchdog.org.pl

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *