Petycja do Pierwszej Prezes Sądu Nawyższego w sprawie jej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Już 62 organizacje społeczne podpisały się pod petycją do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie wycofania jej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek dotyczy zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna wymienione przepisy ustawy za niekonstytucyjne, obywatele stracą dostęp do informacji.  Treść petycji poniżej.

                                                                                             

Warszawa, 24 marca 2021 r.

Do organu: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Szanowna Pani Profesor,

działając imieniu Fundacji ePaństwo oraz reprezentując grupę innych podmiotów wnoszących petycję wymienionych wraz miejscem ich siedziby pod treścią pisma, zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, przedkładam, w interesie publicznym, niniejszą petycję.

Jesteśmy obywatelami/obywatelkami, przedsiębiorcami/przedsiębiorczyniami, dziennikarzami/dziennikarkami, przedstawicielami/przedstawicielkami organizacji społecznych. Zaniepokojeni/one wnioskiem, który skierowała Pani do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z petycją o jego wycofanie.

Każdy z nas, w swoim codziennym działaniu, widzi korzyści, jakie przynosi jawność życia publicznego. Szeroki dostęp do informacji publicznej, w tym wiedza o tym, kto z imienia i nazwiska odpowiada za określone decyzje, to warunek sine qua non rozliczalności i odpowiedzialności władzy na każdym szczeblu. Transparentność to również podstawowa zasada demokratycznego państwa prawnego. Korzystanie z prawa do informacji publicznej często natrafia na barierę po stronie instytucji państwa. Mimo to ufamy, że polskie prawo wciąż jeszcze gwarantuje nam podstawowe standardy w tym zakresie.

Pani wniosek uderza w fundamenty ustawy zawierającej procedury realizacji prawa do informacji. Część z nas reprezentuje środowiska, które od dekad pracują na rzecz zwiększania jawności życia publicznego. Wiemy dobrze, że samo tylko podważanie istniejących gwarancji natychmiast rodzi problemy. Instytucje publiczne bardzo szybko wykorzystują wszelkie wątpliwości i spory do tego, by odciąć obywateli od informacji.

Tymczasem, obywatele chcą wiedzieć, jak powstaje prawo w zakresie ochrony zdrowia czy edukacji, np. kto bierze udział w zespołach eksperckich, grupach roboczych i okrągłych stołach. Inni – jak wygląda wpływ wielkich korporacji, w tym z kim spotykają się ministrowie. Te sprawy mają istotne znaczenie dla powstawania prawa, które później dotyczy nas wszystkich.

Obawiamy się, że efektem Pani wniosku będą poważne ograniczenia w dostępie do informacji ważnych dla wielu grup społecznych i zawodowych. Przedsiębiorcy będą mieli utrudniony dostęp do danych, pozwalających na planowanie inwestycji czy sprawdzenie związków konkurencji z osobami decydującymi o zamówieniach publicznych. Dziennikarze nie uzyskają wielu istotnych informacji o działaniach osób publicznych. A przecież esencją wolnych mediów jest dostarczanie opinii publicznej wiedzy o tym, kto podejmuje decyzje mające wpływ na gospodarkę i inne obszary życia społecznego, jakimi kieruje się przesłankami, czy działa w konflikcie interesów. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej z pewnością negatywnie odbije się na tym, jak będą wydatkowane ogromne fundusze unijne w ramach, zaczynającej się właśnie, nowej perspektywie finansowej. A to z kolei rodzi realną groźbę utraty dotacji unijnych i konfliktów z Komisją Europejską.

Aktywni obywatele, opierający swoją lokalną działalność na możliwości kontroli wójtów czy burmistrzów dzięki prawu do informacji, również mogą boleśnie odczuć te ograniczenia. Decyzje samorządów muszą być odseparowane od osobistych interesów lokalnych urzędników i polityków, dlatego powinniśmy mieć możliwość sprawdzenia, kto ma dostęp do ucha prezydenta czy burmistrza i jak kontroluje spółki, które mu podlegają.

Wreszcie osoby działające w organizacjach ekologicznych mają problem z egzekwowaniem prawa do informacji o środowisku. Chociaż reguluje je inna ustawa, to często są odsyłani do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlaczego? Gdyż tak jest łatwiej uniknąć odpowiedzi urzędnikom. Ograniczenia w dostępie do informacji na temat stanu środowiska to brak wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza czy inwestycji degradujących przyrodę, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa.

Nie należy zapominać o organizacjach społecznych, które doświadczają problemów z jawnością w instytucjach publicznych w obszarach, którymi się zajmują.

Jednocześnie złożony przez Panią wniosek rodzi inne zagrożenie. Podmioty zobowiązane, do których wpływają wnioski o dostęp do informacji publicznej,  nie czekając na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, już ograniczają jawność. Wskazują, że do czasu rozstrzygnięcia przez TK zasygnalizowanych przez Panią wątpliwości, realizacja wniosków o informację może być zawieszona. Tym samym nawet przez długi czas możemy być pozbawieni informacji o działaniach państwa.

Z tych powodów apelujemy do Pani o wycofanie wniosku. Dostrzegamy fakt, że przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej w niektórych punktach wymagałyby poprawy. Ale stoimy na stanowisku, że zmiany w tak czułej materii, jaką jest jawność życia publicznego, powinny być wynikiem szerokiego dialogu i konsultacji.

Liczymy na Pani pozytywne ustosunkowanie się do naszej petycji.

 1. Akcja Demokracja, Warszawa
 2. Berliński Kongres Kobiet, Berlin
 3. OK Democracy is OK, Francja
 4. Dziewuchy Szwajcaria, Zurych
 5. Dziewuchom Dziewuchy Sieradz
 6. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa
 7. Fundacja “Przestrzeń dla Edukacji”, Warszawa
 8. Fundacja Autonomia, Kraków
 9. Fundacja Centrum Praw Kobiet. Warszawa
 10. Fundacja Court Watch Polska, Toruń
 11. Fundacja dla Polski, Warszawa
 12. Fundacja E-Media na rzecz Dziedzictwa Kultury, Sopot
 13. Fundacja ePaństwo, Warszawa
 14. Fundacja Frank Bold, Kraków
 15. Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Warszawa
 16. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
 17. Fundacja Lepsze Niepołomice, Niepołomice
 18. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Lubartów
 19. Fundacja Odpowiedzialna Polityka, Warszawa
 20. Fundacja OPOR, Warszawa
 21. Fundacja Panoptykon, Warszawa
 22. Fundacja Pole Dialogu, Warszawa
 23. Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
 24. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Warszawa
 25. Fundacja Wiedzieć Więcej, Kędzierzyn Koźle
 26. Fundacja Wolności, Lublin
 27. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 28. Kaliska Inicjatywa Miejska, Kalisz
 29. Kongres Ruchów Miejskich, Poznań
 30. Komitet Obrony Demokracji, Warszawa
 31. Manifa Bydgoska, Bydgoszcz
 32. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Warszawa
 33. Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, Łódź
 34. Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Warszawa
 35. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, Studzienice
 36. Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Pruszcz Gdański
 37. Powiślańska Akcja Kobiet, Malbork
 38. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra
 39. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń
 40. Protest Kobiet, Warszawa
 41. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji, Warszawa
 42. Serwis GminaBlachownia.pl, Cisie, gmina Blachownia
 43. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Warszawa
 44. Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, Warszawa
 45. Stowarzyszenie 61/Mam Prawo Wiedzieć, Warszawa
 46. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
 47. Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane-Nida
 48. Stowarzyszenie BoMiasto, Katowice
 49. Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Warszawa
 50. Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Wrocław
 51. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
 52. Stowarzyszenie Paryżanie, Mikstat
 53. Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA, Konarzew gm. Zduny
 54. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Łuczyna, Łuczyna
 55. Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, Masłów
 56. Stowarzyszenie Stan Równości, Bydgoszcz
 57. Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami, Trygort gm. Węgorzewo
 58. Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Gródek
 59. Strajk Kobiet Berlin #feminiberlinpolska, Berlin
 60. Tęczowy Tarnów, Tarnów
 61. Towarzystwo Dziennikarskie, Warszawa
 62. Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, Warszawa

 

Organizacje popierające petycję:

 1. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik
 2. Dziennik Nowogardzki, Nowogard
 3. e-Bros Rafał Kurabiowski, Warszawa
 4. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa
 5. Fundacja Busola Inicjatyw Pozarządowych, Siechnice
 6. Fundacja Kolejowa “Stacja Lubsko/Sommerfeld”, Lubsko
 7. Fundacja Partners Polska, Warszawa
 8. Fundacja PrzeKarpacie / inicjatywa Obywatelski Mielec, Mielec
 9. Fundacja Reporterów, Warszawa
 10. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa
 11. Fundacja Społeczeństwo 2.0, Zabrze
 12. Fundacja Teatru Ósmego Dnia, Baranowo, gmina Tarnowo Podgórne
 13. Fundacja Zwierzokracja, Tarczyn
 14. Głos Kociewia, Starogard Gdański
 15. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
 16. Koło Naukowe X Internet / Kultura / Sztuka, Wrocław
 17. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki, Lublin
 18. Nowotarski Alarm Smogowy, Nowy Targ
 19. Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych “Nad Kamienną”, Ostrowiec Świętokrzyski
 20. Press Club Polska, Warszawa
 21. Stowarzyszenie “Wiatrak”, Warszawa
 22. Stowarzyszenie Akcja Miasto, Wrocław
 23. Stowarzyszenie AXA, Tłuszcz
 24. Stowarzyszenie Amnesty International
 25. Stowarzyszenie Demagog, Kraków
 26. Stowarzyszenie Idea Carpathia, Krosno
 27. Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, Bydgoszcz
 28. Stowarzyszenie MOST, Kielce
 29. Stowarzyszenie na rzecz czystości ziemi, Zielonagóra./ gm. Obrzycko
 30. Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, Dąbrowa Górnicza
 31. Stowarzyszenie Plac Solidarności, Szczecin
 32. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Leszno
 33. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej, Tomice
 34. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Syców
 35. Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, Słupsk
 36. Stowarzyszenie NASZE PRAWO, Inowrocław
 37. Stowarzyszenie Zdrowa Praca, Warszawa
 38. Świebodzin TV, Świebodzin
 39. Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim

 


UWAGA! ZAINTERESOWANE ORGANIZACJE MOGĄ PODPISAĆ PETYCJĘ NA STRONIE: http://bit.ly/petycjaPPSNngo

OSOBY INDYWIDUALNE ZACHĘCAMY DO PODPISANIA APELU NA STRONIE AKCJI DEMOKRACJA.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *