Partia Zieloni udostępnia informacje o wydatkach

20 czerwca 2017 r. wysłaliśmy do Partii Zieloni wniosek o informację publiczną.

Zwróciliśmy się o udostępnienie następujących danych:

 From: “Sieć Obywatelska Watchdog Polska” <biurosowp@siecobywatelska.pl>

To: elzbieta.holowenko@partiazieloni.pl

Sent: June 20, 2017 2:36 PM

Subject: Wniosek o udostępnienie informacji

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wydatków poniesionych przez partię:

  1. Wyciągów i historii rachunków bankowych partii za okres od listopada 2016 r do dnia wykonania wniosku.

Wnioskowaną informację prosimy o przesłanie w formie skanów na adres e-mail: biurosowp@siecobywatelska.pl

Identyczne wnioski wysłaliśmy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej (partia udostępniła wnioskowane informacje), Polskiego Stronnictwa Ludowego (termin wykonania wniosku został przedłużony do 20 sierpnia 2017 r., ale informacji nam nie udostępniono), Prawa i Sprawiedliwości (złożyliśmy dwie skargi do sądu), Nowoczesnej (złożyliśmy skargę do sądu), Platformy Obywatelskiej (po złożeniu skargi do sądu informacje zostały nam udostępnione), Twojego Ruchu, Polskiej Partii Socjalistycznej, Partii KORWiN oraz Partii Razem (udostępniono informacje po złożeniu skargi na opłatę).

Po opublikowaniu przez nas 27 lipca informacji m.in. o złożeniu wniosku (https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska/posts/1501585523264983) partia Zieloni skontaktowała się z nami i przekazała informację, że adres mailowy, na który wysłaliśmy wniosek, jest już nieaktualny. Ustaliliśmy wówczas, że partia przygotuje i udostępni informacje o wydatkach, co też niebawem się stało. Poniżej prezentujemy udostępnione zestawienia.

Raport kasowy luty

Raport kasowy marzec

Raport kasowy kwiecień

Raport kasowy maj

Raport kasowy czerwiec

Raport kasowy lipiec

 

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *