Pan ?ytajnik rusza w międzynarodową podróż!

6 października zabraliśmy Pana ?ytajnika w podróż do Bratysławy na międzynarodowy pokaz filmowy. Wydarzenie zatytułowane Małe filmy o wielkich sprawach organizuje Furia Film ze Słowacji. Bohater naszego filmu spotka się z innymi. Ciekawe, czy zaiskrzy!

Na pewno bohaterów poszczególnych produkcji  łączyć będzie wspólna trosko o praworządne, przejrzyste i dobre państwo. Jedni będą zawiadamiali o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu instytucji, inni spróbują zapobiec konfliktowi interesów, jeszcze inni zaś będą zastanawiać się, jak zadbać o standardy etyczne. A nasz Pan ?ytajnik …będzie zadawał pytania oczywiście.  

Ta troska o dobre państwo łączy tych, którzy dali filmowym bohaterom życie, czyli organizacje z krajów grupy wyszehradzkiej – Transparency International z Czech i Węgier, Sieć Obywatelską Watchdog Polska i Furia Film. Chcieliśmy przy pomocy historii naszych bohaterów opowiedzieć o tym, jakie wartości chronimy.

Wielki pokaz zapoznawczy nastąpi w Lab Cafe o godzinie 19.00. Będzie mu towarzyszyła dyskusja. Gdybyście byli przejazdem w Bratysławie lub tam mieszkali, wpadajcie. Wprawdzie Pan ?ytajnik gotów jest przebywać w międzynarodowym towarzystwie, a nawet przygotował się do występu w języku angielskim, ale będzie mu raźniej z Wami na widowni.

Kolejnych bohaterów będziemy Wam stopniowo przedstawiać, a  wersję eksportową Pana ?ytajnika możecie już obejrzeć.

 

 

Powołanie do życia naszych bohaterów oraz ich spotkanie w Bratysławie umożliwił Fundusz Wyszehradzki

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. człowiek

  Czy będzie im towarzyszyć troska o podmiotowe prawo każdego człowieka do zdobywania potrzebnej mu wiedzy? Czyli prawo do informacji.
  Dyrektor fundacji e-Państwo wskazuje na “dziwne” orzecznictwo ETPCz de facto skierowane p-ko prawu każdego człowieka do informacji.
  ” wyrok Trybunału budzi poważne wątpliwości. Uzależnienie przyznania ochrony przez Konwencję od charakteru podmiotu, który stara się o udostępnienie informacji, prowadzi do wniosku, że prawo do informacji jako takie, tj. w oderwaniu od wolności wyrażania opinii, nie stanowi samodzielnego prawa człowieka. Trudno będzie zatem powoływać się na Konwencję tym obywatelom, którym władze niesłusznie odmówiły dostępu do informacji, a którzy chcieli je pozyskać niekoniecznie w celu dalszego informowania społeczeństwa lub podjęcia działań rzeczniczych. W związku z tym wydaje się, że orzecznictwo Trybunału powinno jednak ewoluować w kierunku uznania, że ochroną należałoby objąć każdego kto korzysta z prawa do informacji bez uzależnienia od tego kim jest owy każdy. Byłoby to zgodne z zasadą wrodzonej godności każdego człowieka. ”
  http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?orzeczenie=870f1bf229da5eb26e5e5a7c1d69d9451fa7906a-b0
  oraz https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-177319%22]} wswietle tych orzeczeń wydaje się koniecznym wyjaśnienie przez tych aktywnych EUROPEJSKICH watchdogów czy ETPCz rzeczywiście uznaje prawo do informacji, za prawo KAŻDEGO człowieka.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *