Oświadczenie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych

Komisja Europejska, chcąc wzmocnić polską administrację w walce z korupcją, sfinansowała w ramach programu Transition Facility polsko-niemiecki projekt Wzmocnienie działań anty-korupcyjnych w Polsce. Nad jego realizacją czuwał Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

rybki

 

Jednym z elementów tego projektu było przygotowanie raportu oceniającego skuteczność polskiej strategii antykorupcyjnej oraz podejmowanych dotychczas działań, mających na celu ograniczenie korupcji. Przedstawiony 26 maja br. raport przygotowało dwóch wysokiej klasy ekspertów niemieckich: dr Claus-Peter Wulff (Prokurator Naczelny Prokuratury Berlińskiej w stanie spoczynku) oraz Marcus Ehbrecht (doradca projektu twinningowego).

 

W dokumencie tym między innymi oceniono instytucje zwalczające korupcję i wskazano na obszary szczególnie na nią narażone. Choć w ostatecznej wersji raportu ocena usytuowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w strukturze państwa, jego dokonań oraz sposobu nadzoru nad CBA jest znacznie łagodniejsza niż w wersjach roboczych, to eksperci wciąż wskazują wiele rozwiązań, które należałoby zmienić.

 

W rekomendacjach szczególny nacisk położono na konieczność aktualizacji oraz poprawy strategii antykorupcyjnej i stworzenie warunków do jej skutecznej realizacji. Wskazano też na konieczność wzmocnienia centralnej jednostki ds. koordynacji wdrażania strategii antykorupcyjnej. Podkreślono również, że działania prewencyjne, chociaż nie tak spektakularne, są bardziej skuteczną metodą walki z korupcją, pozwalają bowiem uniknąć samej szkody oraz kosztów ścigania karnego. Są też bardziej wartościowe w wymiarze etycznym. Autorzy raportu przestrzegają także przed groźbą nadmiernej rozbudowy regulacji antykorupcyjnych, co może zmniejszyć ich efektywność.

 

Z niepokojem odnotowaliśmy brak zainteresowania raportem i nieobecność podczas prezentacji tego ważnego dokumentu przedstawicieli Biura Pełnomocnika ds. Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych. Naszym zdaniem również zainteresowanie kierownictwa CBA raportem jest niedostateczne.

 

Przedstawiciele MSWiA zapewnili nas, że raport w niedługim czasie zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa. Uważamy, że tekst ten powinien zostać szerzej rozpropagowany przez przekazanie mediom komunikatu prasowego zawierającego główne tezy raportu oraz rozesłanie pocztą elektroniczną, a nie tylko umieszczenie na stronie internetowej. Natomiast od instytucji odpowiedzialnych za walkę z korupcją oczekujemy publicznego ustosunkowania się do zawartych w nim ocen i wniosków.

 

Do chwili ukazania się raportu na stronie MSWiA gotowi jesteśmy udostępnić go wszystkim zainteresowanym.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *