Organizacje społeczne wzywają Parlament Europejski do zniesienia tajemnicy w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących połowów

14 stycznia 2021 r., przed decydującym głosowaniem (26 stycznia 2021) w Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego, 72 organizacje społeczne z UE i całego świata zaapelowały do eurodeputowanych o większą transparentność w kontroli połowów i egzekwowaniu przepisów.

W liście skierowanym do wszystkich europosłów sygnatariusze ostrzegają, że brak przejrzystości we wdrażaniu rozporządzenia UE w sprawie kontroli rybołówstwa oznacza, że prawo w rzeczywistości nie zapobiega nielegalnym połowom. To z kolei stanowi poważne zagrożenie dla trwałości zasobów morskich, bezpieczeństwa żywnościowego i źródeł utrzymania lokalnych społeczności.Dlatego apelują, by europosłowie poparli proponowane w Rozporządzeniu poprawki zapewniające większą przejrzystość.

Nick Goetschalckx z ClientEarth podkreśla:

Władze krajowe otrzymują miliony euro, aby zapewnić prawidłowe wdrażanie przepisów UE – ale obecnie nie wiadomo, czy rzeczywiście tak jest. Ile wypraw na połowy jest kontrolowanych? Ile nielegalnych połowów zostało odkrytych i czy te przestępstwa przeciwko środowisku są skutecznie karane? Dane te nie są publicznie dostępne; a państwa członkowskie mogą nawet zawetować ujawnienie tych informacji przez Komisję Europejską.

Helen Darbishire, dyrektorka wykonawcza Access Info Europe, dodaje:

Brak przejrzystości ułatwia rozpowszechnianie dezinformacji i zmniejsza zaufanie do pracy organów kontroli rybołówstwa. Przejrzystość jest niezbędna, aby zapewnić, że nielegalne połowy nie podważają Europejskiego Zielonego Ładu, dlatego europosłowie powinni poprzeć te poprawki.

Zdaniem organizacji, aby zapobiegać nieuczciwym praktykom i uczynić połowy odpowiedzialnymi, legalnymi i zrównoważonymi, Komisja Europejska i państwa członkowskie powinny być zobowiązane do publikowania zbiorczych danych na temat sposobu wdrażania przepisów dotyczących kontroli połowów, a także informacji o naruszeniach i sankcjach.

Publicznie dostępne dane dotyczące kontroli połowów mają zasadnicze znaczenie zarówno dla posłów do Parlamentu Europejskiego i agencji UE w celu zapewnienia właściwego egzekwowania przepisów i regulacji, jak i dla niezależnej kontroli dziennikarzy i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma wiarygodnych wymówek, by ukrywać takie łatwo dostępne informacje.

– Steve Trent, dyrektor wykonawczy Environmental Justice Foundation

Propozycje zmian regulacji dotyczącej zwiększenia przejrzystości połowów zostały już zatwierdzone przez Komisję ds. Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego (ENVI) i są zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sygnatariusze listu wzywają zatem członków Komisji Rybołówstwa do przyłączenia się do swoich kolegów z ENVI i położenia kresu tajemnicy poprzez dostosowanie kontroli połowów do ustalonych zasad przejrzystości prawnej.

Aby stworzyć równe szanse, państwa członkowskie i posłowie do Parlamentu Europejskiego, rybacy, konsumenci i społeczeństwo obywatelskie mają prawo znać informacje niezbędne do oceny, czy rozporządzenie w sprawie kontroli rybołówstwa jest jednakowo i skutecznie wdrażane we wszystkich państwach członkowskich UE.

– Vanya Vulperhorst, dyrektor kampanii ds. nielegalnych połowów i przejrzystości w Oceana w Europie

Sygnatariusze:
 • Access Info Europe
 • ClientEarth
 • Environmental Justice Foundation
 • Oceana
 • Our Fish
 • Sciaena
 • Seas at Risk
 • The Fisheries Secretariat
 • The Nature Conservancy
 • WWF
 • Abogado del Consumidor
 • Academia Cidadã
 • Access to Information Programme
 • ALTER-EU
 • Article 19
 • Asociación ACIMA
 • Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
 • Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA)
 • Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
 • Association SOS Grand Bleu
 • BLOOM
 • Citizens Network Watchdog Poland
 • Clean Air Action Group
 • Coalition for Fair Fisheries Arrangements (CFFA-CAPE)
 • Corporate Europe Observatory
 • Défense des Milieux Aquatiques
 • Deutsche Umwelthilfe (DUH)
 • Diritto Di Sapere
 • Eaten Fish Soon Forgotten
 • Ecologistas en Acción
 • Environmental Investigative Forum (EIF)
 • ePaństwo Foundation
 • EUMANS
 • European Bureau for Conservation and Development (EBCD)
 • Fair-fish International Association
 • Fish for tomorrow
 • Flimkien ghal Ambjent Aħjar Malta
 • France Nature Environnement (FNE)
 • Fundació ENT
 • Fundación Global Nature
 • Fundación Lonxanet
 • Funky Citizens
 • Global Aktion
 • Greenpeace España
 • Greenpeace Italia
 • Informationsgruppe Lateinamerika (IGLA)
 • Innovación y Derechos Humanos
 • International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)
 • International Lawyers Project
 • Low Impact Fishers of Europe (LIFE)
 • Marevivo
 • Marine Conservation Society
 • MedReAct
 • Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer e.V.
 • New Economics Foundation (NEF)
 • Öffentlichkeitsgesetz.ch (Swiss Foia)
 • Open State Foundation
 • Political Watch
 • Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA)
 • Right To Know
 • Riverwatch
 • Romanian Academic Society
 • SEO/BirdLife
 • Surfrider Foundation Europe
 • Swedish Society for Nature Conservation (SSNC)
 • The Digital Freedom and Rights Association (DFRI)
 • The Good Lobby Italia
 • Transparency International EU
 • Vouliwatch
 • We Sign It (France en Europe)
 • World Sustainability Organization – Friend of the Sea program
 • WWF España

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. ciekawy

  “Dane te nie są publicznie dostępne; a państwa członkowskie mogą nawet zawetować ujawnienie tych informacji przez Komisję Europejską.”
  Czyżby jakieś regulacje UE, ZWALNIAŁY państwa-sygnatariuszy tzw. Konwencji Rzymskiej
  z obowiązków wobec praw człowieka jakie te państwa-sygnatariusze zobowiązały się przestrzegać i ochraniać?
  To UE (organizacja międzynarodowa ) ma takie prawo?
  Kto jej je dał?
  Czy może wymyślać inne niż wymienione w tej Konwencji, prawa?
  Czy w tej sprawie, chodzi tylko o nielegalne połowy?

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *