Organizacje pozarządowe i obywatele apelują do Prezydenta!

Organizacje pozarządowe i obywatele apelują do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy o dostępie do informacji publicznej lub o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Izba Wydawców Prasy, Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie 61, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) i inne organizacje oraz osoby prywatne są zaniepokojone kształtem ustawy oraz trybem jej procedowania. Pozbawienie sądów powszechnych kompetencji do rozstrzygania niektórych spraw z zakresu informacji publicznej, błędna transpozycja unijnej dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nieprecyzyjne przepisy dotyczące opłat za ponowne wykorzystanie informacji, ogólnikowość niektórych zapisów oraz wprowadzenie kontrowersyjnej poprawki senatora Marka Rockiego – to główne zarzuty organizacji pozarządowych względem uchwalonej przez Sejm ustawy.

„Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ważny interes gospodarczy wprowadza konieczność każdorazowego zbadania owego ważnego interesu gospodarczego i zasadności jego ograniczenia” – organizacje w oświadczeniu komentują poprawkę senatora Rockiego. „Obecne brzmienie projektu może prowadzić do znaczącego ograniczenia w dostępie do informacji istotnych z punktu widzenia interesu społecznego” – wyrażają obawę adresaci listu.

Apel organizacji pozarządowych i osób prywatnych to ważne działanie obywateli, dla których ważne są prawa, które gwarantuje Konstytucja RP – kontrola społeczna, która rozwija społeczeństwo obywatelskie w Polsce. To apel ludzi, którym nieobojętne są działania władzy i chcą mieć wpływ na kraj, w którym żyją.

Tekst oświadczenia

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Opinia SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *